5 adviezen voor gelijke kansen

Afgelopen maandag, 2 oktober, was Irene Schimmel-Verschuur (Directeur Bestuurder Het ABC) aanwezig bij het Symposium ‘Hoe gelijk zijn de onderwijskansen in Rotterdam?’. Het Symposium werd georganiseerd door de Gemeente én de CED-Groep, (mede) ter ere van het afscheid van zeer gewaardeerde collega directeur-bestuurder Theo Magito. Het onderwerp was niet toevallig gekozen, want net zoals Het ABC heeft onze Rotterdamse equivalent gelijke kansen voor alle kinderen door middel van goed onderwijs als missie. Tijdens het symposium werd op basis van cijfers van de Onderwijsinspectie pijnlijk en concreet duidelijk dat de gap tussen kinderen met hoge en met laag opgeleide ouders toeneemt. Met dezelfde Cito-resultaten krijgen ze een lager advies. In vergelijking met 2009 doen alle 4 grote steden het in 2014 slechter. Omdat Amsterdam het ’t minst slechter is gaan doen, doen we het van alle grote steden het best. Dat moet dus echt beter. Vanuit de Onderwijsraad zijn 5 adviezen geformuleerd:
  1. Start vroeg Uit al het onderzoek blijkt dat een geïntegreerde aanpak voor kinderen vanaf 2,5 jaar loont. Ondanks de soms sombere geluiden in de media, blijkt de VVE-aanpak te werken.
  2. Alle ruimte voor op- en doorstroom In ons huidige onderwijsbestel zijn te veel barrières voor kinderen om op- en door te stromen. Het deed mij (en de rest van de zaal) goed om te horen dat de Onderwijsinspectie actief negatieve prikkels op ‘hoge verwachtingen’ aan het wegnemen is. Angst voor een boete op afstroom is dus niet meer nodig.
  3. Zet in op startkwalificatie In Amsterdam al lang beleid, en zeker nu de economie weer aantrekt, belangrijk om op te blijven hameren: zorg dat leerlingen niet stoppen vóór ze hun startkwalificatie behalen.
  4. Maatwerk is goed, maar mét ijkpunten Ook tijdens deze bijeenkomst kwam uit de zaal de roep om het afschaffen van de Cito ‘en andere vervelende toets momenten’. Zowel de Onderwijsinspectie áls de Onderwijsraad áls de wetenschap waren echter duidelijk: juíst de objectieve vaststelling van het niveau van kinderen is een belangrijk instrument in het tegengaan van te lage verwachtingen van leerlingen.
  5. Beter burgerschapsonderwijs Best verrassend vond ik dit 5e Niet omdat we er als Het ABC er het belang niet van inzien (in tegendeel!), maar vooral omdat Burgerschapsonderwijs tot nu toe vooral werd gezien als middel in de borging van de democratische waarden in de fase van volwassenheid, en hier expliciet werd neergezet als middel om de leerlingen een goede onderwijscarrière te bieden.
Komende maandag 9 oktober gaat het in onze eerste inspiratiesessie ter ere van ons 45-jarig bestaan over gelijke kansen en burgerschap. En voor iedereen die dat een rare combinatie vond: nu weet je waarom we dit kozen en waarom het relevanter is dan ooit.  Samen beweging creëren is structureel dialoog organiseren.