Blog: Details die ertoe doen

Tijdens een dyscalculieonderzoek zijn de uitspraken en opmerkingen van kinderen belangrijk. Met name als het om details gaat die ingezet kunnen worden in de klas. Blog geschreven door: Annemiek Roelen

Onzekerheid ombuigen

Wanneer Anne onder mijn begeleiding een rekenschaalvraag uitvoert vertelt zij dat de andere kinderen in de klas na een rekentoets super blij zijn dat het zo gemakkelijk was. Anne kijkt bedrukt,  zucht hoorbaar en zegt dat zij zich dan onzeker voelt. We praten erover door en komen samen tot de volgende oplossingen:
  • Anne maakt een sticker voor op haar tafel met daarop de tekst ‘ik wil me niet met klasgenoten vergelijken’. Een boodschap voor zichzelf die ze niet wil vergeten.
  • We informeren samen haar ouders, die blij verrast zijn dat hun dochter dit heeft gedeeld en een oplossing voor zichzelf heeft bedacht.
  • De leerkracht legt tijdens een groepsgesprek met de klas uit dat iedereen anders leert, om meer begrip bij de klasgenoten te creëren.
Na enkele weken ben ik op school en vraag aan Anne hoe het gaat met rekenen. Zij heeft de sticker gemaakt en bewaart deze in de la van haar tafel.

Erover praten met elkaar

Zo ook Jim. Hij vertelt tussen de rekenbegeleiding door dat hij zenuwachtig wordt als de leerkracht juist tijdens de uitvoering van rekensommen bij zijn tafel komt. Hij wil er graag eerst zelf mee aan de slag. Bij de nabespreking met de ouders en de leerkracht van Jim geeft laatstgenoemde aan dat zij zich hier niet bewust van was. Het resultaat: de leerkracht en Jim voeren samen een gesprek, waarbij zij ruimte geeft aan de wens van Jim om ontspannen te kunnen rekenen.

Rekenmotivatie vergroten

Tijdens een rekenonderzoek, als onderdeel van een dyscalculieonderzoek, komt naar voren dat Eline (8 jaar) veel fouten maakt in haar dagelijkse rekenwerk in de klas. Bij het benoemen, optellen of aftrekken van getallen maakt ze continue getal omkeringen (bijvoorbeeld 37 wordt 73). Dat is lastig, want de antwoorden, die ze geeft zijn vervolgens niet goed. Eline laat de moed zakken en vindt rekenen moeilijk. Logisch, haar rekenmotivatie neemt af door de fouten die ze maakt. Bij leren is een goed antwoord altijd een succesmoment, wat je voldoening en vertrouwen geeft. Binnen het rekenaanbod van Eline krijgen de getal omkeringen, getalbegrip en getalopbouw de aandacht, voor een som gemaakt wordt. Hierbij wordt een alternatieve manier van getal benoemen ingezet, waarbij een getal als volgt wordt benoemd: 37 is 3 tienen en 7 lossen, 37. Door dit te herhalen, wordt Eline zich bewuster van de getal omkeringen en neemt de kans op rekenfouten af. Luisteren naar een leerling en elkaar. Wees stil. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd. Wees aandachtig aanwezig. Schuif je eigen ervaringen, adviezen en oordelen naar de achtergrond.De kunst is om bij kinderen die moeite hebben met rekenen, te luisteren naar de details. Vanuit deze details ontstaan nieuwe ideeën en inspiratie om toe te passen tijdens het rekenen. Meer info: www.hetabc.nl/rekenen Of neem direct contact op met: Annemiek Roelen Onderwijsadviseur Het ABC & Behandelaar Rekenen aroelen@hetabc.nl