Blog: Rekenangst en het belang van veilig leren rekenen

“Mevrouw, ik ben heel slecht in rekenen.” Helaas gebeurt het ieder jaar weer dat per brugklas minstens één leerling zichzelf tijdens de eerste wiskundeles op deze manier introduceert. Voor deze leerlingen is het van essentieel belang om ze te ondersteunen in het afzwakken van deze onzekerheid die ze de afgelopen jaren door negatieve rekenervaringen hebben opgebouwd. Blog geschreven door: Josje de Bont en Michelle Kosse

Rekenangst

Bijna iedere leerling maakt wel eens een fout tijdens rekenen of is wel eens onzeker over zijn antwoord op een rekenopgave. Dit hoort er nu eenmaal bij. Maar waar de meeste leerlingen beseffen dat fouten maken mag en weer vol goede moed overgaan naar de volgende opgave, zitten er ook leerlingen tussen die met iedere fout die ze maken meer onzeker worden over hun rekenvaardigheden. Bij sommige leerlingen ontwikkelt deze onzekerheid zich zelfs tot rekenangst; een gevoel van grote spanning die het rekenen belemmert. Deze rekenangst ontstaat vaak al tijdens de basisschoolperiode. Dit uit zich niet alleen in negatieve gedachten, maar ook in frustratie en een gevoel van machteloosheid bij het maken van rekenopgaven. Daarnaast vermijden leerlingen met rekenangst rekensituaties, wat uiteraard negatieve gevolgen heeft op het leerproces. De angst zoals hierboven beschreven is verweven met het rekenen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze rekenangst verdwijnt zodat deze leerlingen betere rekenresultaten behalen? Een beter wiskunde- en rekenresultaat begint bij het versterken van het zelfvertrouwen. Voor een leerling met rekenangst is het van belang om veilig te leren rekenen. Maar hoe kun je daar als leerkracht aan bijdragen?

Leerling bij de hand nemen

Leerlingen met rekenangst vinden het fijn om stap voor stap meegenomen te worden bij het rekenproces. Belangrijk hierbij is het voordoen van een som. Dit kan één keer zijn, maar ook vaker. Dit verschilt per leerling. Daarna ga je de som samen doen en als dit goed gaat dan kan de leerling het alleen proberen.

Eén stap tegelijk, maak deze vooruitgang inzichtelijk

Werk in kleine stappen zodat een leerling meer succeservaringen kan opdoen. Het is hierbij wenselijk  om de vooruitgang die een leerling heeft gemaakt inzichtelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld middels een doelenkaart. Dit vergroot tegelijkertijd het rekenplezier bij deze leerling.

Veel oefenen met de rekenregels en routines

Het blijft belangrijk om de rekenregels en routines te blijven oefenen. Zwakke rekenaars hebben meer tijd nodig om regels eigen te maken. Herhaling en succeservaringen zijn hierbij belangrijk. Meer info: www.hetabc.nl/rekenen Of neem direct contact op met: Michelle Kosse Onderwijsadviseur Het ABC mkosse@hetabc.nl