Conferentie Begaafdheid in het basisonderwijs

Hoe kan het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van begaafde leerlingen? Waar liggen kansen binnen de klas, binnen de school en bovenschools?