Cursus begaafdheid en cognitief talent

In januari en februari 2022 verzorgen wij in opdracht van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen een aantal cursussen op het gebied van begaafdheid en cognitief talent. Deelname is geheel kosteloos. We vinden het belangrijk om in het Amsterdamse en Diemense onderwijs tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen. Daarom is het belangrijk dat op scholen kennis aanwezig is over het identificeren en begeleiden van deze groep leerlingen. Deze cursussen helpen om die kennis over (hoog)begaafde leerlingen te vergroten.

Cursussen

Zo leer je in de Basiscursus begaafdheid onder andere op welke wijze je het cognitief talent van je leerlingen kunt signaleren. Bij de cursus Vroegsignalering focussen we ons vooral op jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en bij de training Onderwijsaanpassingen in de klas bieden we je concrete handvatten die je in de lespraktijk kunt toepassen om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften.

Inschrijven

Bekijk op de speciale website van het Samenwerkingsverband de data van de cursusmiddagen. Hier kun je je ook (kosteloos) inschrijven: www.hbamsterdamdiemen.nl Je kunt met alle vragen rondom begaafdheid en talentontwikkeling bij Het ABC terecht.