Ervaar Virtuoos Onderwijs, met plezier!

Wat betekent ‘waardevol onderwijzen’? Hoe doe je dat en wat levert het op?

Het ABC organiseert een virtuoze ervaringsmiddag voor alle leraren, directeuren, bestuurders en andere onderwijsprofessionals. Je gaat op zoek naar de belangrijkste waarden en leert jezelf én elkaar beter kennen. Er zijn (gratis) verschillende workshops waarin je aan de slag gaat met je eigen professioneel kompas, in de spiegel kijkt van je eigen virtuositeit en met plezier werkt aan moderne projecttechnieken in het onderwijs. Tijdens deze middag creëren we een oefenplaats waarin iedereen kan experimenteren en vervolgens praktische informatie en ideeën krijgt om meteen de volgende dag in je eigen onderwijssituatie mee verder te gaan. Laat je inspireren en motiveren om samen onderwijs te vernieuwen op een waardevolle manier.

Waardevol onderwijs

Met virtuoos onderwijs staan we voor ‘waardevol’ onderwijs: onderwijs waarbij waarden voorop staan. Waarden over wat goed onderwijs is, maar ook en vooral de waarden die je zelf meeneemt en zorgen voor onbevangenheid, vitaliteit, bevlogenheid, en motivatie. Werken aan virtuositeit is het herinneren, hervinden en ontdekken van een waardevolle invulling van onderwijzen. Het is werken aan een stevige basis. Weten wat je doet en waarom, vanuit het pedagogisch perspectief van de leerling. Je ziet én ervaart nieuwe mogelijkheden, vanuit je eigen waarden en het vormen van je professionele aanpak. Met een virtuoze aanpak creëer je ruimte.

Workshops

Je kunt kiezen uit één van de volgende workshops tijdens de virtuoze ervaringsmiddag:

Virtuoos en krachtig leiderschap: ontdek je eigen professioneel kompas

workshops2 Met het professioneel kompas reflecteer je op je eigen handelen. Daarmee versterk je je vaardigheden als leerkracht. Niet doordat je lijstjes afvinkt, maar doordat je vertrouwen krijgt in dat wat je doet pedagogisch wenselijk is. De geschoolde intuïtie. Door: Klaartje Kuitenbrouwer en Lijgien Bos Voor: Alle onderwijsprofessionals werkzaam in PO of VO. Wat ga je doen: Het professioneel kompas wordt in de Virtuoze School gebruikt om het eigen handelen onder de loep te nemen. Wat doe jij in bepaalde situaties, en waarom doe je dat? Maar ook: wat is het effect van jouw handelen op een bepaalde situatie? Lijgien Bos en Klaartje Kuitenbrouwer laten in deze workshop de inhoud en het gebruik van het professioneel kompas zien én ervaren, in combinatie met het progressiegericht denken. Hoe past het gebruik in ieders eigen organisatie, op een waardevolle manier? Wat neem je mee terug naar school: Je versterkt je vaardigheden als onderwijsprofessional en leert om met het professioneel kompas te reflecteren op je eigen handelen en daarmee ook momenten van virtuoos handelen te herkennen.

 

Met plezier! Aan de slag met eigentijdse projecttechnieken

workshops4 Ben jij ook op zoek naar eigenaarschap en ruimte? Wij hebben een nieuwe manier van werken ontdekt die erop gericht is het onnodige weg te laten en focus te houden op wat echt belangrijk is. Door: Annerose Groot en Heleen Bouwmans Voor: PO: directies, bouwcoördinatoren en IB-ers; VO: directies, afdelingsleiders en sectievoorzitters. Wat ga je doen: In deze workshop ga je aan slag met eigentijdse projectmethodieken zoals scrummen en bordsessies. Deze interactieve werkvormen zijn een antwoord op projecten die meer kosten en langer duren dan begroot en niet opleveren wat je ervan verwacht. Samen bekijken we waar deze projecttechnieken bij kunnen helpen in jouw onderwijspraktijk. We bespreken verschillende varianten en kenmerken en je gaat er ook meteen zelf mee aan de slag. Twee onderdelen die in ieder geval aan bod komen:
  • Het Storyboard: wat is het ‘verhaal’ van je project of vraag en hoe vertaal je dat naar concrete acties?
  • Het Scrumboard: hoe houd je het proces van de vraag of het project goed in beeld en hoe kom je tot waardevolle acties en effectieve keuzes?
Wat neem je mee terug naar je school: Effectieve werkvormen die je helpen om samen met je team doelen te bepalen en in haalbare stappen naar je eindambitie toe te werken. Daardoor maak je meer gebruik van de creativiteit in je team, worden leerkrachten meer eigenaar van de schoolontwikkeling en leerlingen meer eigenaar van de klasontwikkeling.

Gebruik je rekenmethode op een virtuoze manier

workshops5 Betekenisvol rekenonderwijs, voor dit kind en deze groep, wie wil dat nou niet? Hoe gebruik ik daarbij de rekenmethode en ervaar ik toch ruimte om mijn lessen aan te passen aan wat mijn kinderen vragen en nodig hebben. Door: Janneke Oussoren en Dianne Roerdink Voor: PO-leerkrachten en IB-ers Wat ga je doen: Hoe creëer je de ruimte om de rekenmethode los te laten zonder het doel van het rekenonderwijs uit het oog te verliezen? Wat heb je daarvoor nodig, wat zijn cruciale beslismomenten? Wat zijn hierin voor jou belangrijke waarden? In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag rondom bovenstaande vragen, toegespitst op het rekenonderwijs. We gaan o.a. in op de volgende punten:
  • Bewust keuzes maken en hierop reflecteren
  • Loslaten van de methode; hoe dan?!
  • Kennis van de opbouw van de leerlijnen
  • Doel van de les behouden; de bedoeling van de methode voor ogen
Wat neem je mee terug naar school: Meer zicht op je eigen rekenmethode: welke aspecten van goed rekenonderwijs komen juist veel en welke weinig aanbod en wat dit betekent voor jouw rekenaanbod op school. Rekenen wordt (weer) leuk en betekenisvol.

Virtuoos omgaan met bumpy moments!

workshops3 Bumpy moments zijn lastige situaties in het omgaan met gedrag binnen het onderwijs die meteen effect hebben op het leerklimaat en de groep. Door de dilemma’s die docenten daarin ervaren vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, ontstaan inzicht en ruimte om hiermee om te gaan. Door: Fleur Runeman en Linda Traudes Voor: Leraren werkzaam in PO en VO. Wat ga je doen: In deze workshop staan we stil bij het effect van “Bumpy moments” op het leerklimaat en de groepsdynamiek. We kijken naar de emotie die dit moment oproept, de ingreep die gedaan is, de verklaring voor het moment en de eventuele preventie voor een volgend moment. Bij deze werkvorm wisselen onderwijsprofessionals kennis en ervaring uit over eigen praktijksituaties. Het zet aan tot reflectie over denken en handelen en de uitkomst van het gesprek kan benut worden t.b.v. verdere ontwikkeling, visie en beleid van de school. Wat neem je mee terug naar school: Een zinvolle en praktische werkwijze die in te zetten is bij het omgaan met uitdagingen, gerelateerd aan het bieden van Passend Onderwijs. Het zet de leraar in zijn kracht door inzicht en begeleiding te geven bij het proces van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.   Vind je het lastig om tussen de workshops te kiezen? We hebben een afbeelding samengesteld waar je aan de hand van de bepaalde waarden een keuze kunt maken! De verschillende waarden passen het beste bij deze workshops, dit betekent echter niet dat de waarden niet ook bij andere workshops van toepassing zijn. afbeelding workshops

 

Verkiezing Virtuoze Leraar & Team van het Jaar

Welke leraar vind jij nou écht bijzonder? Tijdens deze middag brengen we bijzondere onderwijsprofessionals in beeld. Een aantal van hen vertelt over eigen ervaringen en er wordt een nieuwe Virtuoze Leeraar van het Jaar benoemd! Heb jij ook zo’n bijzondere ervaring met een leraar of team? Deel dit dan met ons en nomineer ze via deze pagina.

Laat je inspireren, praat mee en ervaar hoe je tot waardevol onderwijs komt! Kom ook op 9 februari naar de virtuoze ervaringsmiddag en meld je hier aan:

Eventbrite - Virtuoos Onderwijs, met plezier! Routebeschrijving No-Limit