Gouden jubileum voor Het ABC

Al 50 jaar onderwijsadvies- en begeleiding op maat 2023 wordt voor Het ABC een bijzonder en feestelijk jaar! Op 21 juni bestaat onze stichting 50 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We vieren dat Het ABC al vele kinderen heeft begeleid en pedagogisch medewerkers, onderwijsprofessionals, scholen en schoolbesturen heeft ondersteund. Ons doel is om de talenten van zoveel mogelijk kinderen optimaal te ontplooien. Samen hebben we goud in handen Samen hebben we goud in handen en daarvoor willen we een aantal personen en organisaties hartelijk danken. Uiteraard alle medewerkers van Het ABC die zich dagelijks hard inzetten. Zij adviseren, begeleiden en coachen de leraren, IB’ers en directeuren op diverse onderwijsvraagstukken en onderwerpen in het voorschools-, basis- en voortgezet onderwijs. Natuurlijk de scholen en schoolbesturen die onze organisatie het vertrouwen hebben gegeven. En bovenal de kinderen. Zij tonen aan onze adviseurs hun kwetsbaarheid en gevoeligheden, zodat wij hen een stap verder mogen brengen. Jarenlange ervaring Alle kennis en ervaring die we afgelopen decennia hebben opgedaan, benutten we voor de onderzoeken, begeleiding, adviezen, behandelingen, coaching en scholing die we bieden. Het ABC blijft zich, zonder winstoogmerk, inzetten voor de meest uiteenlopende onderwijsvraagstukken. Zoals reken- en taalonderwijs, gedrag, leiderschap en leeruitdagingen als dyslexie, dyscalculie en (hoog)begaafdheid. Sinds dit jaar breidt ons werkgebied zich uit rond Amsterdam; van Haarlemmermeer tot Zaanstad en van IJmond tot Purmerend. Op naar een waardevol jubileumjaar! #al50jaar #hetabc #samendoenwatnodigis #allesvoorhetkind