Gratis Lesmateriaal Rekenen, Wetenschap en Technologie

Het ABC heeft in samenwerking met de @NVORWO de onderzoekscyclus van W&T in combinatie met het rekenonderwijs toegankelijk gemaakt voor in de klas. Door het gebruik van filmfragmenten is de onderzoekscyclus laagdrempelig, gemakkelijk en vakoverstijgend in te zetten. Onbewust zijn de kinderen met allerlei rekenkundige doelen bezig, als het berekenen van een gemiddelde, het maken van een grafiek en werken met de mediaan. Handleiding en werkbladen Deze materialen zijn vrij te gebruiken voor alle leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. Met deze lessenserie ga jij écht op onderzoek met jouw klas. Naast het aanbieden/herhalen van de nodige kennis van rekenalgoritmes biedt het veel kans om verwondering, analytische houding en probleemoplossend vermogen te modelleren voor jouw leerlingen. Door het bekijken van de filmpjes kunnen de leerlingen aan de slag in de werkboekjes, via de link hieronder te downloaden. In de handleiding geven we meer achtergrond over de aanpak en tips voor de leerkracht om het aanbod aan sterkere en jongere leerlingen te differentiëren. Klik hier voor de downloads, filmpjes en de handleiding.             Bekijk hier de teaser: