Klaar voor groep 3!?

Spannend: na de zomervakantie wordt er weer van klas gewisseld. Voor veel kinderen is de doorstroom van groep 2 naar groep 3 een behoorlijk grote stap. Niet iedere kleuter is in één keer een ‘middenbouwer’. Het is dus van belang om bij de doorstroom van groep 2 naar groep 3 te zorgen voor een niet te grote overgang in één keer en rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen in de nieuwe groep 3.

Lees hier 7 manieren hoe je dat kan doen:
  1. Zorg voor een goede voorbereiding * Bespreek in groep 2 samen met de kinderen hun verwachtingen; maak samen een lijstje en ga op bezoek in groep 3. Interview en bevraag in groep 3 of de verwachtingen kloppen. B.v. mag je kiezen in groep 3? Is er een bouwhoek? Etc. * Laat de kinderen van tevoren een dagdeel meedoen in groep 3 en bespreek naderhand hun ervaringen. Wat was leuk, moeilijk, eng?
  2. Werk ook eens met hoeken in groep 3 * Maak de hoeken betekenisvol, door rollenspel en taal- en rekenactiviteiten op een geïntegreerde en functionele manier aan bod te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het museum, het tuincentrum, het reisbureau, een bioscoop, etc. * Verwerk doelen of onderwerpen die in de instructies aan de orde komen in de hoeken. De bouwhoek is heel geschikt om rekendoelen in te verwerken. Laat kinderen bijvoorbeeld complexe bouwwerken nabouwen, aan de hand van een 3D afbeelding of een plattegrond (zie afbeelding). Of van hun eigen bouwwerk plattegronden maken. (©www.jufsanne.nl) * Maak een verteltafel, waar beeld en tekst met elkaar worden verbonden of bv. een ander einde bij het verhaal bedacht worden.
  3. Laat de leerlingen ontdekken en ervaren * Laat de kinderen in groep 3 ook nog op ontdekking gaan in en buiten de school, op zoek naar teksten en getallen, bijvoorbeeld aan de hand van een rekenverhaaltje. * Ga aan de slag met ontdekkend en ontwerpend leren. Bekijk hier de voorbeeldlessenseries die de Pabo Hogeschool van Amsterdam heeft ontwikkeld voor onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool.
  4. Oefen met letters, ook spelenderwijs * Laat letters schrijven in scheerschuim, of vogelzand * Laat letters en woorden kleien en rijgen * Laat kinderen in hun eigen letter-woorden-groeiboek werken en eigen verhalen ‘schrijven’ * Kinderen kunnen in de schrijfhoek materialen maken die te gebruiken zijn in de themahoek zoals prijslijsten, woordkaarten/teksten voor de museumhoek, folders maken etc. (©klasvanjuflinda.nl) * Speel het vliegenmepperspel met letters of woorden (een kind of de leerkracht noemt een letter of woord en de spelers met een vliegenmepper moeten zo snel mogelijk die letter of dat woord ‘vangen’ met de vliegenmepper)
  5. Zet spelenderwijs begrijpend luisteren en ‘lezen’ in * Zorg ook in groep 3 voor een lekkere leesbank in de groep * Laat de kinderen vertellen over een boek dat ze leuk vinden (boekenkring) * Zet regelmatig begrijpend luisteren activiteiten in en oefen spelenderwijs met een luisterstrategie (zie ook: https://www.hetabc.nl/professionals/jonge-kind/ondersteuning-onderbouw/)
  6. Gebruik bewegingsspelletjes * Zorg voor voldoende beweging tussen instructies en werkperiodes * Zet tussendoor energizers in (zie ook: Creatief met energizers). Dat kan ook via het digibord, bijvoorbeeld met deze energizers van Schoolportaal
  7. En tenslotte: zorg voor een goede doorgaande lijn * Bespreek in je team de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 * Bekijk hier de checklist die de PO-raad hiervoor heeft gemaakt. Hierin staan ook praktijkvoorbeelden van de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.
  Het ABC is gespecialiseerd in de ontwikkeling van het (jonge) kind. De brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren zijn voor ons het vertrekpunt. Wij bieden ondersteuning op maat, workshops over spelend leren en gecertificeerde trainingen voor professionals. In het najaar start een nieuwe Leergang Ontwikkeling Jonge Kind.   Meer info: www.hetabc.nl/jongekind Of neem direct contact op met: Ineke van der Schuyt Onderwijsadviseur & Expert VVE/ Jonge Kind ivanderschuyt@hetabc.nl