Schoolveiligheid: IDENTITEIT EN SCHOOL

De de conferentie Schoolveiligheid met als thema ‘identiteit en school’, voor professionals uit het PO, VO en MBO, vond op 28 jan. plaats op het Montessori Lyceum Amsterdam. Het ABC organiseerde deze bijeenkomst in opdracht van de gemeente Amsterdam en de vereniging OSVO.

Schoolveiligheid

Speelt de diversiteit van Amsterdammers een rol bij het veilig en thuis voelen op school? Hoe kom je tot een effectieve en schoolbrede aanpak en speel je ook in op incidenten in de weer-barstige Amsterdamse onderwijspraktijk? Tijdens deze inspiratiebijeenkomst gaan we in gesprek over sociale veiligheid en identiteitsvorming. We delen kennis en ervaringen met onderwijsprofessionals. Leren, werken en wonen in Amsterdam vraagt om de vaardigheid om te kunnen gaan met verschillen. Niet bang zijn om te vragen. Nieuwsgierig naar de ander zijn. En het ‘schurende’ gesprek met elkaar durven voeren. Op die manier kunnen leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig en gezien voelen op school.
Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken, leren en leven. Sociale veiligheid is daarom een speerpunt voor scholen. De wet Sociale Veiligheid op School is per 1 augustus 2015 van kracht geworden. Het is aan scholen zelf om daaraan gericht aandacht te geven en daarover verantwoording af te leggen. De wet geeft daarvoor een aantal verplichtingen. Meer informatie hierover is te vinden in de digitale handleiding van Stichting School & Veiligheid.

Het programma

28 jan. 2016 – Montessori Lyceum Amsterdam • Introductie door Judith Steenvoorden, portefeuillehouder veiligheid OSVO • Wie is wie in de zaal? Door dagvoorzitter Gülden Ilmaz • Motivational door Maurice Crul, hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. • Toelichting door wethouder Simone Kukenheim • Workshops, met keuze uit 7 thema’s rondom schoolveiligheid en identiteit: 1) Omgaan met agressie & conflicten 2) Veilig opgroeien; de link tussen school, thuis en de wijk 3) Idealen, identiteit en radicalisering 4) Seksuele diversiteit en veiligheid 5) Incidenten rond identiteit en imago 6) Thuis op school; de stem van de leerling 7) Schoolbrede aanpak. Lees hier meer over de inhoud van de workshops. • Durf te vragen! Actief aan de slag met thema’s als agressie in de klas, homoseksualiteit en pesten. • Borrel & en napraten
 
Gulden Ilmaz foto

Gülden Ilmaz

Maurice Crul foto

Maurice Crul (© Reinier Gerritsen)

                Gülden Ilmaz is verslaggever voor het AT5 Nieuws en ze gaat in het programma Straten van Amsterdam op zoek naar verhalen van Amsterdammers. Gülden leidt en presenteert de conferentie. Samen met de deelnemers zoekt ze naar inspirerende verhalen; wat zijn de tops en flops uit de praktijk van scholen? Maurice Crul is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een levendige voordracht vertelt Crul over superdiversiteit en over wat zijn inzichten uit onderzoek betekenen voor handelen in de klas. Wat zijn de sleutelbegrippen voor een klas waarin leerlingen uit een grote stad als Amsterdam optimaal tot hun recht komen? Hij schetst hierbij onder meer een scenario van angst en vernedering en een scenario van empowerment en hoop.