Aanmelden Dyslexie

Onderzoek

Haalt een kind niet de cijfers die je verwacht? Lijkt het dat een leerling niet alles eruit haalt wat erin zit? Dan kan dat een gevolg zijn van minder goed ontwikkelde executieve functies.

Executieve functies zorgen ervoor dat we ons gedrag bewust kunnen sturen. In aanleg zijn ze erfelijk bepaald en ontwikkelen zich vervolgens in relatie tot de omgeving. Goed ontwikkelde executieve functies maken doelgericht werken en het volhouden van een taak mogelijk. Wordt die ontwikkeling al op jonge leeftijd gehinderd, dan kan dit met begeleiding alsnog aangeleerd worden. Het ABC levert die begeleiding aan kinderen van de basisschool, zowel individueel als in groepsverband.

Formulieren

Sed tpfapa dgiapmenb bvsposs

dsPDleapb dapwpkdfmb zdofeut

dapzp. miwpwopdfo actv rsler fd

qwertp paof hys. zbyea f, fda

Behandeling

Elk individueel begeleidingstraject van Het ABC is maatwerk voor het kind. We stemmen de begeleiding dus specifiek af op zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Door tijdens een intakegesprek met de leerling, de ouders en de school de leerdoelen te bepalen, passen we het traject daar vervolgens op aan. Het beste resultaat wordt verkregen met het intensieve traject van twaalf sessies. Een regulier traject van zes sessies is ook mogelijk. Beide trajecten vinden plaats in een periode van zes weken.

Bekijk ook

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Het ABC Kids

Kom een kijkje nemen op onze kinderpagina vol tips en ideeën!

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.

Schooltraject

Handig om te weten wat school kan doen ter stimulering / begeleiding van een kind dat mogelijk hinder heeft van Dyslexie

Praktijkervaring

Onze onderwijsadviseurs begeleiden kinderen die om uiteenlopende redenen niet optimaal kunnen presteren op school. Doordat ze onzeker zijn, snel afgeleid, boos of juist zo creatief dat ze moeite hebben met hun concentratie. Met een EF-training (Executieve Functies) die we afstemmen op de vraag en situatie van het kind zelf, helpen we ze daarmee omgaan. Wat dat in de praktijk betekent? Dat vertellen deze kinderen je hier zelf!
Lees hier de verhalen van kinderen met een EF-training

Lees de verhalen