Tips van Het ABC voor thuisonderwijs

Onderstaande tips hebben onze onderwijsadviseurs samengesteld tijdens de vorige scholensluiting om ouders, kinderen en leerkrachten te helpen met het geven en organiseren van thuisonderwijs. Deze zijn ook heel goed bruikbaar en inzetbaar tijdens de vervroegde kerstvakantie (waarbij door de meeste scholen geen thuisonderwijs wordt gegeven).
 • #1. 10 tips: wat te doen met kleuters? Bekijk hier de lijst met 10 tips van onze met tien tips voor kleuters thuis.
 • #2. 30 tips: wat te doen met kleuters? Vanwege enthousiaste reacties op deze tips en vraag naar meer hebben we de tips uitgebreid naar 30! Bekijk hier de lijst met 30 tips!
 • #3. Speel je vaardig Een lijst met spelletjes waarmee je bepaalde vaardigheden zoals zelfcontrole, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, volgehouden aandacht, flexibiliteit en werkgeheugen kunt oefenen. Bekijk hier de lijst met spelletjes om thuis deze executieve functies te oefenen.
 • #4. Kleuteronderwijs thuis, hoe dan?! Hoe kan ik aan de slag met mijn kleuter thuis? Hoe combineer ik efficiënt het thuiswerken met het bieden van goed thuisonderwijs voor mijn kleuter?Bekijk hier de tips kleuters thuis, hoe dan?!
 • #5. Uitdagend lesmateriaal van Day a Week School Tijdens deze huidige uitzonderlijke (onderwijs)situatie, willen wij zoveel mogelijk leerkrachten en ouders/verzorgers helpen met het kunnen bieden van uitdagend lesmateriaal aan leerlingen van de midden- en bovenbouw in het PO. Om die reden stellen wij deel 1 van de lesideeën-klappers van Day a Week school voor iedereen beschikbaar. Bekijk hier het lesmateriaal van Day a Week school deel 1.
 • #6. Tips voor hulp bij taal en lezen thuis Veel kinderen hebben taalwerk van school gekregen om thuis mee te oefenen. Hoe kun je als ouder, (maar ook als grote broer of zus) daarbij helpen? En hoe maak je een feestje van lekker lezen, ook als je lezen moeilijk vindt? Hoe kun je taalvaardigheid vergroten zonder dat het op ‘huiswerk’ lijkt?Bekijk hier de tips van ons team Taal en Dyslexie.
 • #7. Tips voor hulp bij organiseren van thuisonderwijs We zijn nu twee weken onderweg met het thuisonderwijs. Planning blijkt hierbij een uitdaging. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op zelfsturing (zowel van ouders als van kinderen). Die zelfsturing is belangrijk voor plannen en organiseren. Het is moeilijk deze vaardigheden in deze gekke tijd te oefenen. Het Breinlogboek staat vol oefeningen die jou daarbij kunnen helpen. Bekijk en download hier het Breinlogboek vol oefeningen en met tips voor hulp bij thuisonderwijs. Wil je hier meer over weten en zoek je gerichte ondersteuning voor je kind? Mail dan naar eftraject@hetabc.nl
 • #8. Muziekactiviteiten tijdens thuisonderwijs Naast vakken als taal, rekenen en spelling zijn ook de expressieve vakken belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het ABC verzamelde tips van internet voor leuke muziekactiviteiten die kinderen thuis kunnen doen (zonder dure materialen of muziekinstrumenten). Download hier het overzicht met leuke muziekactiviteiten voor thuis.
 • #9. Rekenspellen voor thuis groep 1/2 Nu de kinderen niet naar school kunnen, hebben zij via de scholen allerlei materialen gekregen voor thuisonderwijs. Voor ouders is het verzorgen van thuisonderwijs niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk. Via deze speltips willen wij het rekenen leuk maken. Ongemerkt wordt er door de kinderen heel veel gerekend met deze spelletjes. Bekijk hier onze tips voor kinderen uit groep 1-2
 • #10. Uitdagendlesmateriaal Day a Week School deel 2 Vanwege vraag van ouders en leerkrachten naar meer uitdagend lesmateriaal van Day a Week School, delen wij graag deel 2 van het lesmateriaal. Bekijk hier deel 2 van het lesmateriaal van Day a Week School.
 • #11. Rekentips en rekenspellen voor groep 3/4 Wij krijgen van ouders de vraag hoe ze bepaalde sommen aan hun kind kunnen uitleggen. Daarom vindt u hierbij een paar tips en uitleg over de rekendidactiek, zoals dat in de meeste rekenmethodes wordt aangeleerd. Plus leuke én tegelijkertijd leerzame spellen waarmee je vaak onbewust veel met cijfers en rekenen bezig bent. Bekijk hier de lijst met rekentips voor groep 3/4.
 • #12. Tips voor kleuters thuis: het uitdagen van jonge sterke denkers Sommige kleuters houden van een uitdaging en kunnen wat moeilijkere opdrachten maken. Deze kleuters vinden het vaak leuk om wat verder te denken en om wat dieper in te gaan op een onderwerp of opdracht. Hieronder vindt u een aantal tips over hoe dit thuis kan en wat passende activiteiten kunnen zijn voor deze jonge sterke denkers. Bekijk hier de lijst met tips voor jonge sterke denkers
 • #13. Stimuleer het groepsgevoel, júíst nu! Fysiek komt de groep niet meer samen, rollen en buitensluiten zijn nu minder goed (of niet) zichtbaar. Ontwikkelingsfasen van de kinderen gaan door (en komen in sommige gevallen in een sneltreinvaart terecht). Juist daarom is het belangrijk om te bekijken wat je wel kunt doen in deze tijd. Hoe maak je jouw leerlingen medeverantwoordelijk en zorg je voor groepscohesie, hoe kun je subgroepen positief versterken en hoe geef je extra aandacht voor relatie en welbevinden? Bekijk hier de 7 tips voor het basisonderwijs en 7 tips voor het voortgezet onderwijs en MBO
 • #14. Leidinggeven op afstand, in een periode van discontinuïteit. Schoolleider zijn is een mooi en bijzonder vak. In deze tijden wordt er zelfs een beroep gedaan op hele andere vaardigheden om jouw team te begeleiden of aan te sturen. Het is goed om af en toe even pas op de plaats te maken en te reflecteren op hoe het tot nu toe gaat en wat de komende periode nodig is. Bekijk hier de tips die we hebben opgesteld om je daarbij op weg te helpen.
 • #15. Checklist: rekentips voor als de scholen weer open gaan (voor leerkrachten) Na de meivakantie gaan de kinderen weer naar school. Allereerst zal er natuurlijk voldoende aandacht zijn voor de kinderen. Er is veel gebeurd en dit kan veel teweegbrengen in een groep.Na verloop van tijd is het belangrijk om de beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen. Dit bepaalt het verdere verloop van de inhoud van de lessen. Om de leerkrachten hiermee op weg te helpen heeft Het ABC een checklist ‘rekentips voor als de scholen weer open gaan’, ontwikkeld. Bekijk hier de checklist rekentips die we hebben opgesteld om je daarbij op weg te helpen.
 • #16. Rekentips en rekenspelletjes voor kleuters Via deze leuke en tegelijkertijd leerzame rekenspellen kan er in de meivakantie veel geleerd worden. Onbewust zijn de kinderen uit groep 1-2 veel met cijfers en rekenen bezig. Bekijk hier de rekentips voor groep 1 en 2 die we hebben opgesteld om je daarbij op weg te helpen.
 • #17 Rekentips en spelletjes voor ouders en kinderen van verschillende leeftijden. Veel ouders vragen zich af hoe ze bepaalde sommen nou aan hun kind kunnen uitleggen. Daarom delen wij hierbij weer een paar tips en uitleg over de rekendidactiek, zoals dat in de meeste rekenmethodes wordt aangeleerd. Plus leuke en tegelijkertijd leerzame spellen waarmee je vaak onbewust veel met cijfers en rekenen bezig bent. Bekijk hier de rekentips voor groep 3 en 4 . Bekijk hier de rekentips voor groep 5 en 6 Bekijk hier de rekentips voor groep 7 en 8
 • #18. Mindfulness voor thuis of in de klas Bewuste aandacht kan ons helpen emoties en gedachten te benoemen en begrijpen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om hiermee te leren omgaan. Bekijk hier onze tips
 • #19. Stimuleer het Groepsgevoel, juist nu! Hoe ondersteun je de onderlinge relaties, de rollen in de groep en de groepsnormen op een positieve manier, juist nu?! Beijk hier hoe je jouw leerlingen medeverantwoordelijk maakt en zorg je voor groepscohesie, hoe kun je je groep positief versterken en hoe geef je extra aandacht aan relatie en welbevinden?