Vraag de Amsterdamse Scholenbeurs aan!

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Kijk hieronder voor meer informatie over deze subsidiemogelijkheden. Heb jij al nagedacht over de Amsterdamse Scholen- of Lerarenbeurs? Wij helpen je graag verder, door hieronder een aantal concrete mogelijkheden toe te lichten en je te inspireren op het gebied van professionaliseringstrajecten. Wat denk jij dat er op jouw school nog beter kan? Deze beurs, vergoed vanuit de gemeente, geeft je de mogelijkheid hiermee aan de slag te gaan. Waarin wil jij, individueel of als team, gaan professionaliseren? Welk thema wil je verder gaan ontwikkelen? Er zijn talloze mogelijkheden, bijvoorbeeld een Scholenbeurs voor de Leergang Ontwikkeling Jonge Kind of voor ondersteuning bij het opzetten van een plusklas. Kijk hier voor meer inspiratie en informatie over de Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs.