Week Tegen Pesten: JIJ maakt het verschil!

Van 19 tot en met 23 september is de landelijke Week Tegen Pesten. Als je als leerkracht vanaf de start van ieder schooljaar (dus nú!) sterk investeert in een veilig klimaat en goede onderlinge relaties (tussen jou en je leerlingen, je leerlingen onderling en jou en ouders) kan dit pesten voorkomen. Anti-pestprogramma’s zijn het meest effectief wanneer ze gebruik maken van een schoolbrede aanpak. Echter, een aanpak kan in onderzoek nog zo effectief blijken, het staat of valt bij degene die het uitvoert. Als leerkracht en schoolteam maak je daarbij écht het verschil! Tijdens de landelijke Week Tegen Pesten, maar natuurlijk ook op ieder ander moment, kun je als leerkracht op tal van manieren dit onderwerp in je klas (nogmaals) behandelen. Onze adviseurs hebben een aantal tips voor het voorkomen van pesten:
  • Betrek leerlingen en ouders bij de regels en afspraken die nodig zijn om van de groep er samen (ook) dit schooljaar een veilige en gelukkige klas van te maken.
  • Begeleid als leerkracht actief het groepsproces. Doe veel activiteiten die zorgen voor een positieve groepsvorming (met specifieke aandacht voor de forming– en norming-fase). Leuke groepsvormende activiteiten zijn onderdeel van veel anti-pestprogramma’s (zoals De Vreedzame School). Zie bijvoorbeeld ook de gratis download “Aan de slag met groepsvorming bij het boek “Klasse(n)kracht: met respect voor de klas” (Bijlsma, J., 2015) en het informatieblad “Groepsdynamica in de klas”.
  • Evalueer tussentijds met je leerlingen hoe zij de sfeer in de klas vinden. Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke oplossingen zien zij? Een hulpmiddel kan een sociogram zijn.
  • Met de ene leerling kun je meer nabijheid voelen dan met de andere. Investeer in je relatie met alle leerlingen door bijvoorbeeld in het jaarprogramma terugkerende kindgesprekjes op te nemen. Of heb tussendoor eens een extra “privégesprekje” met een leerling die voor jou wat moeilijk te bereiken lijkt.
Overige tips:
  • Betrek álle betrokkenen bij de preventie van en omgaan met pesten, want pesten is een probleem in het systeem. Interventies alleen gericht op (individuele) pesters of slachtoffers zijn vaak niet effectief en soms ethisch discutabel.
  • Zet waar dit kan een Oplossingsgerichte Pest Aanpak in en benut leerlingmediatie.
  • Leer kinderen om te gaan met sociale media en voorkom cyberpesten.
Het Team Gedrag van Het ABC is jouw partner bij vragen over gedrag en schoolklimaat. Onze missie is “pedagogisch het juiste doen op het juiste moment”, samen met school, ouders en kind, zodat iedereen zich optimaal en veilig kan ontwikkelen. Het team Gedrag staat altijd klaar om advies te geven of te helpen bij lastige situaties en vraagstukken. Kijk voor contactpersonen en informatie eens bij onze informatie over Weer een Gelukkige Klas. Meer tips zijn ook te vinden op de website van de week tegen het pesten. Het ABC organiseert dit najaar in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met de HvA een serie netwerkbijeenkomsten over burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het specifiek over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas. Wat is er voor onze school/scholen nodig om in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan en zo de impact van burgerschapsonderwijs op school te vergroten? Wat doet het #gesprekindeklas met mij als docent/leerkracht? Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomsten.