“Weer een Gelukkige Klas”

In je kracht, voor je groep: voor leerkracht(en), interne begeleiders of zorgcoördinatoren.

Samen met Juf Suzanne ben ik voor de zomer met groep 5 aan de slag gegaan met de interventie “Weer Een Gelukkige Klas”. Ik kom op veel scholen waar de behoefte is om de sfeer te verbeteren. Het ging in het begin met pieken en dalen en kostte veel energie, maar Suzanne’s aanpak leidt nu stap voor stap tot verbetering in de gewenste richting. Ze geeft de situatie vandaag de dag een 8! Ik ben blij om te zien dat Juf Suzanne met investeren in duidelijke afspraken, betrokkenheid en een gezamenlijke aanpak een goede start van het jaar heeft gemaakt. Blog geschreven door: Fleur Runeman

Aandachtspunten

Voor de zomer gaf Juf Suzanne zowel de krachten als aandachtspunten van haar leerlingen weer. Ook gaf zij een aantal doelen aan die zij met de leerlingen en -waar mogelijk- in samenwerking met hun ouders wil bereiken. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Een betere luister- en werkhouding (zelfregulatie en eigenaarschap) met als resultaat dat er meer effectieve leer-/werktijd is, wat verlengde instructie en differentiatie in het onderwijsprogramma voor haar beter mogelijk maakt;
  • Een extra zetje in de goede richting ten aanzien van de groepsdynamiek en het groepsgevoel;
  • Leerlingen gaan op een positieve manier met elkaar om en krijgen handvatten om adequaat om te gaan met conflicten;
  • De positieve groei qua functioneren van deze groep wordt in dit nieuwe schooljaar voortgezet zodat kinderen optimaal (en met plezier!) aan leren toekomen.

Betrokkenheid

Suzanne is vanaf de start heel gedreven en consequent aan de slag gegaan met het plan van aanpak voor deze groep. Voor de zomervakantie hebben we samen met de ouders dit plan besproken. Er was een grote opkomst, betrokkenheid en intentie dit samen in goed overleg tot een succes te maken! Direct na de zomervakantie heeft Suzanne met haar leerlingen onder andere lessen en groepsvormende activiteiten uit de Vreedzame School over “We horen bij elkaar” en “We lossen conflicten zelf op” gedaan. Samen met haar groep heeft ze een poster gemaakt: “Zo willen DOEN we het in onze groep!”.

Weer tijd voor Onderwijzen

Ik zie dat Suzanne weer toekomt aan het onderwijzen. Vorige week was ik in de klas en tijdens gym aanwezig (coaching-on-the-job) en zag direct resultaat. Zo verzorgde ze een ochtend zelf de gymles en werd erg trots en blij van hoe goed haar leerlingen allemaal meededen aan trefbal en een estafette. Het indelen van de groepen konden de leerlingen al helemaal zelf.  

Goeie energie en goede start

Iedereen deed enthousiast mee, moedigde elkaar aan en betrok elkaar bij het spel. Men hield zich aan de spelregels en alles verliep in een hele fijne, uitbundige sfeer. Tijdens de evaluatie van deze gymles gaven de kinderen zelf aan dat ze de les ”héééééél leuk” hadden gevonden (ook dat juf Suzanne af en toe meedeed)! Ze waren tevreden over dat ze goed hadden samengewerkt en dat ze goed naar de juf hadden geluisterd. Suzanne en ik waren het helemaal met ze eens! Als beloning werden alle knijpers met de namen van de leerlingen van “Fijn! Jullie doen het goed” naar “Topper!” (omhoog) geplaatst. Juf Suzanne heeft met haar groep een goede start van het nieuwe schooljaar gemaakt. Binnenkort is er weer een avond om met ouders te bespreken wat al allemaal is bereikt, wat nog beter kan en hoe. Complimenten aan Juf Suzanne, haar leerlingen en hun ouders en… hier word ook ik erg blij van! Lees hier meer over Weer een Gelukkige Klas Fleur Runeman Fleur is ABC onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd. Zij adviseert, traint, coacht & geeft workshops aan leerkrachten, intern begeleiders en/of stuurgroepen. Vanuit het hier en nu focust zij graag met álle betrokkenen op het heden, inventariseert en bundelt ze krachten/talenten die al aanwezig zijn om op basis daarvan in de begeleidingsactiviteiten bij te dragen aan wat nodig is om een meer gewenste situatie te realiseren.