Onderzoek en begeleiding

Als leren niet vanzelf gaat kan dit verschillende oorzaken hebben. Door middel van (uitgebreid) onderzoek brengen we in kaart wat er voor deze leerling, in deze groep met deze leraar nodig is.

Onze orthopedagogen en psychologen hebben ruime ervaring in het onderwijs en op het gebied van leerlingbegeleiding.  

Ons aanbod

Onderzoek

Een diagnostisch onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een kind of om de oorzaak van bepaalde leerproblemen te achterhalen.

Begeleiding

Individuele of groepen leerlingen begeleiden op het gebied van lezen en spelling, dyslexie, rekenen, executieve functies en begaafdheid.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Leraren en IB’ers over leerlingbegeleiding van Het ABC

Ondersteuningsgebieden

Het ABC helpt en ondersteunt leraren en IB’ers met:

  • Handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding
  • Het meedenken hoe een begeleidingsplan vormgegeven moet worden
  • Schrijven van een begeleidingsplan (incl. adviezen)
  • Uitvoeren van een begeleidingsplan
  • Individuele begeleiding en het begeleiden van (groepen) kinderen