Centraal meldpunt nieuwkomers

Het Centraal meldpunt nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (Breed Bestuurlijk Overleg BBO) en Het ABC.

De doelstellingen van het Centraal Meldpunt zijn:

 • een snelle en transparante procedure voor melding en plaatsing op eerste opvanglocaties
 • zicht hebben op stedelijke capaciteit en behoefte aan groei of noodzaak tot krimp
 • het verkorten van eventuele wachttijden voor plaatsing in een nieuwkomersgroep
 • het voorkomen van absoluut verzuim onder nieuwkomers in de basisschoolleeftijd.

Klik hier voor Engels: Central reporting point newcomers
Klik hier voor Frans: Le Centre d’information pour nouveaux arrivants

 • Het centraal meldpunt nieuwkomers
  • Hoe is het meldpunt georganiseerd?

   Het Centraal meldpunt nieuwkomers is een bureaufunctie die een database beheert met alle geplaatste en nog beschikbare plaatsen voor nieuwkomers op de verschillende basisscholen in Amsterdam. Wanneer een basisschool te maken krijgt met een leerling die rechtstreeks uit het buitenland komt én die geen of weinig Nederlands spreekt, meldt de betreffende school de leerling aan via het digitaal loket. Indien de leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing, zoekt het meldpunt een plaats voor deze leerling op één van de opvanglocaties. Het BBO is opdrachtgever van het meldpunt.

   Elk individueel begeleidingstraject van Het ABC is maatwerk voor het kind. We stemmen de begeleiding dus specifiek af op zijn of haar ondersteunings-behoeften. Door tijdens een intakegesprek met de leerling, de ouders en de school de leerdoelen te bepalen, passen we het traject daar vervolgens op aan. Het beste resultaat wordt verkregen met het intensieve traject van twaalf sessies. Een regulier traject van zes sessies is ook mogelijk. Beide trajecten vinden plaats in een periode van zes weken.

  • Aanmelden nieuwkomersleerling

   Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor de nieuwkomersklassen gebeurt via een beveiligde website

   Alle regels en criteria voor plaatsing, duur van de opvang en uitstroom naar stamschool zijn te vinden in het stroomschema van maart 2023.

  • Plaatsing en wachtlijst

   De plaatsing van leerlingen in het onderwijs blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In geval van een wachtlijst dienen nieuwkomers tijdelijk opgevangen te worden in een reguliere groep van de meldende school. Het meldpunt rapporteert aan het meetingpoint over de capaciteit, zodat schoolbesturen, indien gewenst, uitbreiding van de opvang snel kunnen organiseren.

  • Contact met het meldpunt

   Het meldpunt is opgericht voor en door de Amsterdamse schoolbesturen om de basisscholen van dienst te zijn. Het contact loopt via de basisschool waar de ouders hun kind aanmelden voor inschrijving. Het is niet de bedoeling dat ouders direct met het meldpunt contact opnemen.

   Voor vragen en  informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Het Centraal Meldpunt Nieuwkomers Inge van Os Denninger, telefoonnummer 020  799 00 50 of per e-mail:  nieuwkomer@hetabc.nl.

Meer weten over het Centraal meldpunt Nieuwkomers?

Neem contact op met de coördinator van het meldpunt nieuwkomers