Voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs

Het ABC biedt ondersteuning, training en coaching voor docenten en leerlingen in het voortgezet, middelbaar en het hoger onderwijs.

Heb je op jouw middelbare school een hulpvraag waar je met jouw collega’s niet uitkomt? Ben jij een docent of schoolleider in het voortgezet onderwijs (VO), MBO, HBO of WO die nieuwe handvatten of inzichten kan gebruiken? Dan staan onze adviseurs met hun kennis en ervaring graag naast je.

De ABC-adviseurs staan voor je klaar op het gebied van (hoog)begaafdheid, groepsdynamiek, taal, leiderschap, en nog veel meer. En heb je een vraag over iets wat niet direct op onze website staat? Bel of mail ons dan vooral. Samen met jou werken we op maat aan een duurzame oplossing voor jouw VO-, MBO- of Hoger Onderwijs instelling.

Het ABC biedt ook onderzoek en ondersteuning op het gebied van:

Ons aanbod

Begaafdheid en talentontwikkeling

(Hoog)begaafdheid is een complex begrip en er is geen consensus over de definitie. Eén ding staat wel vast: in het onderwijs hebben we te maken met leerlingen die potentie hebben om onder de juiste omstandigheden op een hoog en complex niveau te denken en te presteren. Deze leerlingen hebben meer cognitieve uitdaging nodig om op school tot actief leren te komen.

Er zijn cognitief talentvolle leerlingen die ook andere kenmerken laten zien, zoals hooggevoeligheid, faalangst, perfectionisme, een specifiek leerprobleem, minder sterk ontwikkelde vaardigheden om te plannen en te organiseren etc. De combinatie van een cognitief talent en een of meer van deze kenmerken stellen andere eisen aan het onderwijs.

De vakgroep begaafdheid en talentontwikkeling heeft specialisten die veel ervaring hebben met het werken met deze doelgroep. Zo kunnen wij ondersteunen bij het schrijven van een hb-beleidsplan en/of jouw school helpen met het opzetten en implementeren van een peergroup. Verder kunnen onze orthopedagogen en psychologen ondersteunen bij bijvoorbeeld diagnostiek of ondersteuning aan mentoren.

Gedrag en schoolklimaat

Wil je als docent de groepsdynamiek en de sfeer in jouw klas verbeteren? Heb je er genoeg van om tijdens de les en in vrije situaties steeds maar “brandjes” en conflicten tussen leerlingen op te moeten lossen? Wil je bereiken dat leerlingen meer betrokken zijn en positief met elkaar en de leraar omgaan? Het ABC helpt je.

Onze gedragsspecialisten richten zich hierbij zowel op een preventieve aanpak als op curatieve interventies om te ondersteunen bij complexe gedrag- en schoolklimaat vraagstukken. Denk hierbij aan trainingen over bijvoorbeeld traumasensitief lesgeven of de gelukkige klas, interventies en begeleiding op het gebied van groepsdynamiek, het opstellen van innovatieplannen, het werken aan een positief klassenklimaat en de begeleiding van kleinere groepen of individuele leerlingen.

VO leerlingen lezen in boeken

Taal

Taal is overal om ons heen, zeker in onze scholen en in alle vakken die daar gegeven worden. Als ABC denken wij graag mee over goed en rijk taalonderwijs in de diverse klas, zodat iedere leerling gelijke kansen krijgt. Wij zijn er voor docenten en leerlingen. Voor de talendocenten, maar ook zeker voor de docenten wiskunde, geschiedenis, biologie en nog veel meer. 

Het ABC biedt ondersteuning en advies op taalgebied voor zowel de leerling als de docenten(teams) op verschillende gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Close Reading (begrijpend lezen) en leesmotivatie, maar ook aan meertaligheid (waaronder NT2), task-based learning en taalgericht vakonderwijs. Ben je op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met dyslexie? Ook daar kunnen wij specialistisch ondersteunen. 

Advies aan schoolleiders

Leiderschap en schoolontwikkeling

Als directeur en (eindverantwoordelijk) schoolleider gaat het je om de ontwikkeling van de leerlingen en docenten waar jij verantwoordelijk voor bent. Soms kan het een uitdaging zijn om dit niet uit het oog te verliezen. Wij denken graag met je mee om ruimte te creëren voor blijvende professionele groei van je team, de leerlingen én van jou als leider.

Als onderwijsadviseurs en coaches leiderschap en schoolontwikkeling adviseren wij schoolleiders en teams om duurzame verbetering van het onderwijs tot stand te brengen. Wij helpen schoolleiders en bestuurders op het gebied van cultuur, structuur en koers. Denk hierbij aan coaching en teambegeleiding, de tijdelijke vervanging van leidinggevenden, ondersteunings- en onderzoeksvraagstukken, of het fungeren als sparringpartner op het gebied van persoonlijk leiderschap.

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs

Gerelateerd nieuws