Peergroup onderwijs

Een bewezen methode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het VO

Heeft jouw VO-school meer- en hoogbegaafde leerlingen? En zoek je naar goede onderwijsondersteuning voor hen? Naast compacten, verrijken en versnellen is er nog een andere mogelijkheid om te voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten: peergroup onderwijs.

Wat is peergroup onderwijs?

Hiermee wordt bedoeld: een aangepaste vorm van onderwijs die leerlingen krijgen aangeboden samen met ‘ontwikkelingsgelijken’ ofwel ‘peers’. In de peergroup ontwikkelen zij zelfvertrouwen en het draagt bij aan de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Deze vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat zij worden uitgedaagd, leren samenwerken en kennis delen met medeleerlingen van een vergelijkbaar niveau.

Soorten peergroup onderwijs

We onderscheiden drie typen peergroup onderwijs:

• Leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten zitten in kleine groepjes ontwikkelingsgelijken in een heterogene groep of klas; dit wordt het ‘clustermodel’ genoemd.

• Leerlingen volgen een deeltijdprogramma buiten de reguliere klas waarin zij gedurende een bepaalde tijd per dag of week samen onderwijs krijgen; deze vorm heet meestal ‘verrijkingsklassen of ‘plusklassen’.

• Leerlingen krijgen een voltijdprogramma aangeboden waarin zij uitsluitend onderwijs volgen samen met ontwikkelingsgelijken (peers).

Resultaten peergroup onderwijs

Peergroup onderwijs biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen:

  • samenzijn met ontwikkelingsgelijken;
  • sociale vorming (bijvoorbeeld samenwerken en effectief leren communiceren);
  • emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld omgaan met uitdaging, fouten leren maken);
  • cognitieve uitdaging;
  • stimuleren van zelfsturing en metacognitieve vaardigheden (leren leren)

Peergroup op jouw school

Meer weten over peergroup onderwijs?

Neem contact op met Marijke