Executieve functies:
Een grote voorspeller voor schoolsucces! Zijn Executieve functies te trainen?

Hoe komt het dat de cijfers die hij/zij haalt niet altijd overeenkomen met wat wij denken dat de leerling kan? Waarom is hij/zij niet gemotiveerd om te leren? Hoe zorg ik ervoor dat eruit komt wat erin zit? Zijn executieve functies te trainen?Al deze vragen hebben te maken met hoe goed de executieve functies bij leerlingen ontwikkeld zijn en gebruikt worden.

Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen/reguleren. Executieve functies zijn voor een groot deel erfelijk en ontwikkelen zich in relatie tot onze omgeving. Ze zorgen ervoor dat een leerling – en later volwassene – doelgericht kan werken en de uitvoering van taken kan volhouden. Hoewel executieve functies zich tot ver in de adolescentie ontwikkelen, is bij sommige kinderen in een vroeg stadium te zien dat ze beperkt worden in hun leerontwikkeling, omdat ze (nog) niet vaardig genoeg blijken in het bewust sturen/reguleren van hun gedrag

We bieden zowel individuele- als groepsbegeleidingen op maat. De begeleidingstrajecten van Het ABC onderscheiden zich door maatwerk te leveren voor ieder kind.

Ook organiseren wij workshops en webinars voor ouders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Tijdens een workshop wordt o.a. ingegaan op de werking van het brein, we leggen uit wat ‘executieve functies’ nu precies zijn en waarom het zo belangrijk is dat deze goed tot ontwikkeling kunnen komen.

Ons aanbod op het gebied van Executieve functies

Workshops en webinars

Workshop en webinars voor iedereen die zijn leerlingen wil helpen zich nog beter te ontwikkelen en zich klaar te maken voor het werk op school

Maatwerk voor het kind

Elk individueel begeleidingstraject van Het ABC is maatwerk voor het kind. We stemmen de begeleiding dus specifiek af op zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Door tijdens een intakegesprek met de leerling, de ouders en de school de leerdoelen te bepalen, passen we het traject daar vervolgens op aan. Het beste resultaat wordt verkregen met het intensieve traject van twaalf sessies. Een regulier traject van zes sessies is ook mogelijk. Beide trajecten vinden plaats in een periode van zes weken.

Meer weten over Executieve Functies?

Neem contact op met Evelien Brouwer of Bouwien Westerhuis

Het Breinlogboek

Nu kinderen schoolwerk af en toe vanuit huis moeten doen, is zelfsturing extra belangrijk! Zelf aan het werk moet beginnen, zelf bedenken wanneer ze wat gaat doen en zelf eventjes door kunnen werken. Dit kan best moeilijk zijn. Om ze daarbij te helpen hebben wij dit boekje gemaakt voor met tips, spelletjes en een logboek.

Mijn Breinlogboek downloaden