Taal is de basis voor succes op school

Taal is de basis voor succes op school en in het latere leven. Tegelijkertijd is taal ook heel divers: zowel technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, mondelinge communicatie en teksten schrijven zijn belangrijk bij de taalontwikkeling in het basisonderwijs. Wij denken graag mee over goed taalonderwijs in de diverse klas, zodat iedere leerling gelijke kansen krijgt.

Wat als de resultaten achterblijven?

Maar wat als een leerling moeite heeft met het taalonderwijs? Of wanneer het niveau in een klas tegenvalt of de resultaten op een school achterblijven?

Het ABC biedt ondersteuning op de volgende gebieden:
taalonderwijs begeleiding en advies

Boekenlegger

Download de boekenlegger

Printadvies: staand, dubbelzijdig en over de korte zijde

Ons aanbod op het gebied van Taal

Meertaligheid

Ondersteuning op het gebied van NT2-didactiek, nieuwkomers- en klankonderwijs

(Begrijpend) Lezen

Begeleiding van schoolteams en leraren op het gebied van schoolbreed taalbeleid of vakinhoudelijke vaardigheden.

Taaltrainingen op maat

Diverse taal trainingen met theoretische onderbouwing en praktische handvatten voor de leraar.

Taal: coaching en advies

Begeleiding van schoolteams en leraren op het gebied van schoolbreed taalbeleid of vakinhoudelijke vaardigheden.

Dyslexie

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is, dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Voor ouders

Opvoeden is een hele kunst. Op school meedoen en meekomen soms ook. Heb je zorgen over je kind, bijvoorbeeld over hoe je kind leest of zich gedraagt in de klas? Samen zorgen we ervoor dat kinderen weer goed in hun vel komen te zitten en meekomen op school. Op het gebied van dyslexie, spelling, lezen en taal doen wij onderzoek en bieden we tips, adviezen en behandeling.

Gerelateerd nieuws

Kan ik je helpen met jouw taalonderwijs?

Neem contact op met onze adviseurs

“Veranker taal in andere vakken en leergebieden, maak alle leraren verantwoordelijk.”

Bron: Taal en rekenen in het vizier, Onderwijsraad, 2022

Adviesrapport Taal en rekenen in het vizier