Lespakket ‘het ontbijt’

In samenwerking met Muziekschool Amsterdam en Bas Fortgens, ook bekend van tv-programma ‘Apennoten’, heeft Het ABC een lespakket ontwikkeld om de woordenschatontwikkeling bij met name meertalige kleuters te stimuleren.

Het ontbijt staat centraal in dit lespakket. De woorden ‘brood’, ‘boter’, ‘kaas’, ‘melk’, ’thee’ en ‘honing’ komen aan bod. Het lespakket bestaat uit twee video’s, twee lesbeschrijvingen inclusief een muziekles en verschillende thema activiteiten.

Tip: heb je kinderen met een taalarme achtergrond? Begin dan met les 1 (lesbeschrijving ‘het ontbijt’) om de woordenschat te verbeteren

Wil je meer informatie over het lespakket, rijke taal, meertaligheid of heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze onderwijsadvieurs van de vakgroep taal.