Missie en visie

Het ABC heeft een duidelijke missie, waar we ons met maximale inzet dagelijks hard voor maken: 

Scholen goed laten functioneren,
zodat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen

In de oprichtingsakte van Het ABC uit 1973 stond dit doel als volgt omschreven: “Voorwaarden scheppen en belemmeringen wegnemen voor het goed functioneren van de school als leer- en vormingsinstituut en voor het bereiken van een optimale ontplooiing van de individuele leerlingen.”

Visie

Bij Het ABC bieden wij onderwijsadvies en begeleiding aan besturen, (voor)scholen en leerlingen. Dit doen wij door middel van:

•Leerlingonderzoek- en begeleiding

•Onderwijsadvies, training en coaching

Wij streven daarbij naar het allerbeste voorschools-, basis- en voortgezet onderwijs voor alle kinderen.

Kernwaarden

Het ABC bestaat al ruim 50 jaar. Wij zijn er trots op dat we afgelopen decennia al vele kinderen hebben begeleid en pedagogisch medewerkers, onderwijsprofessionals, scholen en schoolbesturen hebben ondersteund. Ons doel is om de talenten van zoveel mogelijk kinderen maximaal te ontplooien.

Alleen door samen te werken hebben we dit goud in handen. Natuurlijk met de scholen en schoolbesturen die onze organisatie hun vertrouwen geven. Evenals met de kinderen die we begeleiden en ons hun kwetsbaarheid en gevoeligheden tonen, zodat wij hen een stap verder mogen brengen. Alle medewerkers van Het ABC zetten tijdens deze samenwerkingen de volgende kernwaarden centraal:

  • Oprecht
  • Empathisch
  • Deskundig
  • Toegewijd
  • Verrijkend