Onderzoek

Handelingsgerichte diagnostiek

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep? Dan kan handelingsgerichte diagnostiek en leerkrachtbegeleiding worden ingezet. Onze adviseurs kijken samen met de leerkracht, de ouders en de interne begeleider wat een leerling nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling en plezierige schooltijd te komen.

Lees verder

Aanmelden voor onderzoek

Wil je een kind aanmelden voor een onderzoek bij Het ABC? Op deze pagina vind je alle aanmeldformulieren en aanvullende informatie overzichtelijk bij elkaar.

Soorten onderzoek

Het is mogelijk de volgende onderzoeken bij Het ABC aan te vragen:
 

Werkwijze

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Uitleg voor leerlingen over leerlingbegeleiding- en onderzoek

Rechten en plichten van ouders

Wanneer je als school besluit om de ouders* te adviseren een leerling onderzoek te laten uitvoeren, dan kun je hiervoor terecht bij Het ABC.

Omdat ouders bij het onderzoek de rechten en de privacy van hun kind behartigen, is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium bij het onderzoek betrokken worden.

*Overal waar je ‘ouders’ leest, kun je ook lezen ‘wettelijke vertegenwoordiger(s)’.

Lees meer

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs