Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

De zieke leerling

Het kan gebeuren dat een leerling door ziekte een onderbroken schoolloopbaan heeft. Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven. Die kunnen in combinatie ingezet worden, maar kunnen ook op zichzelf staan. Hier leest u hoe wij daar invulling aan geven. Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Wij zetten ons daarbij in voor de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

School blijft verantwoordelijk

Het kan gebeuren dat een leerling door ziekte een onderbroken schoolloopbaan heeft. Bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum of door langdurig en/of regelmatig verzuim. De school blijft dan verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van die leerling. De begeleiding van deze zieke leerling vraagt vaak om specifieke kennis en ervaring. Zowel voor de aanpassing van het lesprogramma als de omgang met de ziekte. Die kennis en ervaring hebben onze consulenten ruimschoots in huis.

Handelingsplan

Met les in het ziekenhuis of thuis, ondersteuning via ICT of het aanpassen van de reguliere lesstof, kan het onderwijsleerproces van de zieke leerling optimaal benut worden. Wij brengen de situatie in kaart, zien wat nodig is en kunnen helpen bij het opstellen van een handelingsplan.

Omgaan met de ziekte

Omgaan met (ernstig) zieke kinderen en hun familie vraagt om een specifieke benadering. Kennis van ziektebeelden en van de medische cultuur rond een ziek kind zijn daarbij van groot belang. Want alleen met die kennis kun je vervolgens met succes de vertaalslag naar het onderwijs maken.

Geen kosten. Geen administratie

Onze diensten voor de zieke leerling worden rechtstreeks en volledig door de overheid vergoed. Dus het is voor u niet alleen kosteloos, u heeft er ook geen administratieve inspanningen aan.

Ons aanbod

Onze diensten richten zich op drie doelgroepen: scholen, leerlingen en ouders/verzorgers.

Ondersteuning schoolteams en leraren

  • Coördinatie en afstemming van onderwijs en begeleiding aan de leerling. Zowel in het ziekenhuis als thuis en op school
  • Consultatie over omgaan met ziekte, dood en rouw in de klas en op school
  • Consultatie over de gevolgen van ziekten en behandelmethoden voor het leerproces en het aanbieden van specifieke kennis, informatie en literatuur.

Ondersteuning leerlingen

  • Zorgen voor onderwijs en begeleiding op maat aan zieke leerlingen uit alle vormen van primair en voortgezet onderwijs
  • Aanpassen van het lesmateriaal
  • Organiseren van KlasseContact voor het volgen van onderwijs op afstand.

Ondersteuning ouders en verzorgers

  • Advisering aan ouders over de mogelijke gevolgen van ziekte en/of behandeling voor het onderwijsleerproces.

Onze consulenten

Bij Het ABC werken 4 consulenten OZL. Met hun jarenlange ervaring zijn zij regelrechte specialisten in onderwijs aan zieke leerlingen. Met hun analytisch vermogen weten zij de hulpvraag van de leerling, ouders en school goed in kaart te brengen. Hun werkwijze is laagdrempelig, snel en alert. De adviezen zijn deskundig, zorgvuldig en altijd oplossingsgericht.

Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam is een nauwe samenwerking tussen de consulenten van Het ABC, de Educatieve Voorziening Amsterdam UMC en Huisonderwijs Amsterdam. Op www.ezoa.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief.

Het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon) is een samenwerking van Onderwijsontwikkeling Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. In dit netwerk zijn alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) verenigd, die in dienst zijn bij de onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra. Ziezon draagt zorg voor de verdere professionalisering van de consulenten OZL en de onderlinge samenwerking. Voor meer informatie over alles wat met ziek zijn en onderwijs heeft te maken kunt u terecht op de website van Ziezon.

KlasseContact

KPN KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en Onderwijsontwikkeling Nederland. Met behulp van KPN KlasseContact kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen thuis of vanuit het ziekenhuis in contact blijven met hun klasgenoten en school. Via een laptop of tablet voor de leerling en een ICT-set in de klas (de KPN Klasgenoot) blijven ze in contact met hun klas en lopen geen leerachterstand op. De consulenten OZL, verbonden aan Ziezon, beoordelen of een plaatsing mogelijk is. Meer informatie over KlasseContact is verkrijgbaar bij de consulenten OZL van Het ABC en via www.klassecontact.nl

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs uit Amsterdam

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs uit Zaanstreek Waterland