Gedrag en schoolklimaat

Hoe zorg je schoolbreed voor een goed en veilig pedagogisch klimaat?

Onze gedragsspecialisten richten zich bij voorkeur op een preventieve aanpak én zijn gespecialiseerd in curatieve interventies om te ondersteunen bij complexe gedrag- en schoolklimaat vraagstukken. We helpen je (verder) op weg, zodat je vervolgens op eigen kracht de ingezette koers kunt vervolgen.

Het ABC biedt begeleiding op de volgende gebieden:

Executieve functies

Hoe komt het dat de cijfers die de leerling haalt niet altijd overeenkomen met wat wij denken dat de leerling kan? Waarom is hij/zij niet gemotiveerd om te leren? Hoe zorg ik ervoor dat eruit komt wat erin zit? Al deze vragen hebben te maken met hoe goed de executieve functies bij leerlingen ontwikkeld zijn en gebruikt worden.

Lees meer

Leiderschap

Je staat niet zelf voor de klas, maar hebt indirect enorm veel invloed op de wijze waarop jouw team en school zich ontwikkelt. En dat vraagt soms veel van jou als leidinggevende. Om deze reden bieden wij leiderschapstrainingen op maat, ondersteuning of coaching.

Meer informatie

Onderwijsondersteuning zieke leerling

Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven. Die kunnen in combinatie ingezet worden, maar kunnen ook op zichzelf staan. Wij zetten ons daarbij in voor de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

Lees verder

Formulieren

Trainingen op maat

Ben je op zoek naar begeleiding op het gebied van gedrag voor een klas of jouw schoolteam? We bieden de volgende trainingen op maat:

Ons aanbod op het gebied van Gedrag

Executieve functies

Hoe goed zijn de executieve functies bij leerlingen ontwikkeld? Kun je executieve functies trainen? En hoe goed worden ze gebruikt?

Leiderschap

Leidinggevende in het onderwijs; werk waarin je zo van betekenis kunt zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het kan gebeuren dat een leerling door ziekte een onderbroken schoolloopbaan heeft. Bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum of door langdurig en/of regelmatig verzuim. De school blijft dan verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van die leerling. De begeleiding van deze zieke leerling vraagt vaak om specifieke kennis en ervaring.

Trainingen gedrag

Ben je op zoek naar begeleiding op het gebied van gedrag voor een klas of jouw schoolteam? Het ABC biedt de volgende trainingen aan:– De Gelukkige Klas– De Vreedzame School– Traumasensitief lesgeven– School-Wide Positive Behavior Support– Taakspel– Burgerschap– Welkom in mijn klas De…

De gelukkige klas

De gelukkige klas helpt leraren meer invloed te hebben op de groepsdynamiek, -processen en -sfeer.

De vreedzame school

Een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Leer kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en open te staan voor verschillen tussen mensen.

De gelukkige groep

De gelukkige groep helpt pedagogisch medewerkers meer invloed te hebben op de groepsprocessen- en sfeer.

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs

Gerelateerd nieuws

Handige
download