De gelukkige klas

Wil je als leraar de groepsdynamiek en de sfeer in jouw klas verbeteren? Hoe zorg je dat kinderen meer betrokken zijn en positief met elkaar omgaan? Met deze aanpak keert de veiligheid en de rust in de groep terug en kom jij weer toe aan onderwijzen.

Heb je er genoeg van om tijdens de les en in vrije situaties steeds maar “brandjes” en conflicten tussen leerlingen op te moeten lossen? Wil je bereiken dat kinderen meer betrokken zijn en positief met elkaar en de leraar omgaan? Het ABC helpt je.

Aanpak

  • Quickscan: we starten met een oriënterend gesprek met de betreffende leraar, intern begeleider of zorgcoördinator. Daarmee krijgen we een goed beeld van de vragen die er zijn en van zowel de bestaande als de gewenste situatie. We denken ter plekke mee en coachen leraren in het versterken van de preventieve aanpak.

  • Observatie in de groep met als focus: hoe is de groepsdynamiek en hoe verlopen de interacties tussen leraar en leerlingen enerzijds en interacties tussen leerlingen onderling anderzijds? Dit kan worden aangevuld met het invullen en analyseren van een sociogram.

  • Samen met school een plan van aanpak opstellen of een groepsinterventie op maat. Hierbij worden deskundigheid en kennis van effectieve interventiemethoden gecombineerd en wordt aangesloten op het beleid en de mogelijkheden van school.

  • De aanpak is praktisch en wordt direct uitgevoerd.

  • Door middel van coaching on the job en begeleidingsgesprekken ondersteunen wij je bij de vaardigheden die hierbij van belang zijn.

  • Vaak is het nodig om ouders bij de aanpak te betrekken.

  • Als aanvulling op een groepsinterventie kan een psycholoog of orthopedagoog van Het ABC een aantal ondersteunende gesprekken hebben met individuele kinderen of een klein groepje kinderen.

“Als startende leerkracht heb ik veel gehad aan het coachingstraject ‘weer een gelukkige klas’. Ik vond het fijn dat er iemand met mij meekeek in de groep, zo hebben we heel gericht kunnen werken aan het verbeteren van de groepscohesie. De tips neem ik mee en kan ik inzetten bij alle groepen die ik hopelijk nog mag krijgen.” (Rosanne, groep 5, dr. Rijk Kramerschool)

“Door de verschillende tools die mij door Het ABC in dit traject zijn aangereikt ben ik een sterkere leerkracht geworden! Fijn als collega’s nu bij mij komen kijken hoe ik het doe. Ik ben trots op mijn inzet en de groepsdynamiek die nu staat” (Germaine Klaasman, Basisschool De Rivieren)

“Dankzij Het ABC is de sfeer in de groep dubbel verbeterd.” (Juf Gamze, Basisschool De Blauwe Lijn)

Meer weten over De Gelukkige Klas?

Neem contact op met Rachelle of Marijke.

Gerelateerd nieuws