Blog: Wat betekent ‘goed scoren’ in groep 8?

Gaat het om hogere (CITO) resultaten? Of besteed je tijd aan het sociaal emotioneel leren van je leerlingen zodat je hen een ‘boost’ mee kunt geven? Welk signaal geef je aan ouders, de school, de leerlingen zelf? Ieder kind heeft immers recht op een fijne afsluiting van zijn basisschoolperiode.

Help! Er is zoveel onrust in mijn groep. Ik kan geen dag, geen moment uit de klas of er zijn conflicten. Er zit veel oud leed en binnenkort stromen deze leerlingen de middelbare school binnen. Ik gun ze een mooi en vooral goed afscheid, sociaal emotionele handvatten en verdraagzaamheid naar elkaar toe. Ik gun mijzelf een goede afsluiting van groep 8.


Blog geschreven door: Rachelle Solomons- Kraal

Deze leraar is een sterke leraar. Elke dag staat ze met 100% inzet voor de groep. Nee, elke dag PRAAT ze voor de volle 100% MET de groep. Conflicten, groot en klein worden uitgesproken, opgelost, krijgen een plekje. Deze leraar kijkt niet weg. Houdt zich niet aan het standaard lesprogramma, alhoewel de leerlingen wel vooruitgaan met leren. Ze kan nog even het uitdagende gedrag negeren en de goede lieve vrede bewaren of juist nu aanpakken.

De hulpvraag

Deze leraar is wel moe. Deze leraar gun ik een trotse groep, trotse ouders, die samen met haar een leerzaam en succesvol afscheidsjaar heeft doorgemaakt. Een jaar waarin zij zich zijn gaan profileren. Ze durven te praten, te stralen en discussiëren. Maar wel met elkaar; open en transparant.

Hoe dan?

“De relatie aangaan, mijn kwetsbaarheid tonen, want daar zit kracht in!” (leraar groep 8).

De aanpak

Loslaten
Loslaten van teveel cognitieve taken. Want hé, het is groep 8. Ze hebben zich sinds augustus al enorm ingezet. Hebben alles gegeven, zelfs in een dynamische klas.

Acceptatie
Acceptatie staat centraal. Dat iedereen erbij hoort en dat de leerlingen oprecht openstaan voor elkaar, hoe divers ook. Daar werkt de leraar dag na dag aan. Wij steunen haar met het gesprek erover in de klas, met activiteiten en concrete uitwerking van de waarden Respect, Samen en Trots.

Het is elke keer een stap vooruit met de klas en een klein stapje achteruit. Maar deze leraar laat de kinderen niet los. Stelt de relatie op de eerste plaats.

Praten
Tijd besteden aan de dialoog. Individueel en in de groep of in groepjes.

Puzzelen
Wat doe ik wel en wat niet? Gaan we op schoolkamp en zo ja, hoe dan? Wat voor afscheidsavond wordt dit? Wat wil deze groep en hoe doen we dat samen? Welke collega’s steunen mij en de groep? Maar ook? Wat weet ik al van deze groep? Wat verwacht ik zelf van deze groep?

Uitwerken
Welke activiteiten kan ik inzetten om deze klas een positief gezicht te geven. Maken we een jaarboek? Sturen wij elkaar ansichtkaarten met mooie teksten en wensen? Welke indruk wil deze klas achterlaten in de school?

“Het zijn de onderlinge verschillen die ons zo mooi maken”. (leraar groep 8)

De uitkomst

Samen met de intern begeleider, directie, ouders en leraar hebben we een plan gemaakt: deze groep doet ertoe! We staan achter (en voor) deze groep en we laten ze niet (zomaar) los!

Samen met mijn collega Grietje Drooglever (onderwijsadviseur) ondersteunen wij deze geweldige leraar en groep.  Verbinden en begrenzen, loslaten en nog even vasthouden. Stap 1? De dialoog met de kinderen. Daar maken we een feestje van!

Wil je meer weten over de vervolgstappen van dit plan of een traject op maat? Wij gaan graag met jou in gesprek over de groepsdynamiek, het gedrag in de klas, het samenstellen van groepen, bekrachtigen van positief gedrag en consequent optreden bij ongewenst gedrag. Altijd op maat en altijd samen met de leraar (en intern begeleider). Want zo’n mooie hardwerkende leraar en groep wil je laten ‘shinen’ door je hele school!

Meer info: www.hetabc.nl/de-gelukkige-klas
Of neem direct contact op met:
Rachelle Solomons – Kraal
Onderwijsadviseur Het ABC & SWPBS coach
rsolomons@hetabc.nl