Begaafdheid

Cognitief talentvolle en begaafde leerlingen hebben een passend onderwijsaanbod nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen. Vanuit onze visie dienen deze onderwijsaanpassingen trapsgewijs plaats te vinden binnen het schoolsysteem.

Piramide Passend Onderwijsaanbod Begaafdheid

De onderwijsaanpassingen kunnen op vier niveaus ingezet worden:

  1. Binnen de eigen groep
  2. Groepsdoorbroken
  3. Bovenschools
  4. Voltijd HB onderwijs

Wij bieden scholing en trainingen voor leraren en schoolteams om te professionaliseren op het gebied van begaafdheid. Ook helpen wij scholen(besturen) met het begaafdheidsbeleid.

Ons aanbod op het gebied van Begaafdheid

In de eigen groep

Diverse onderwijsaanpassingen die toegevoegd worden in de eigen, reguliere groep.

Groepsdoorbroken

Als de aanpassingen in de eigen groep onvoldoende tegemoet komen aan de (onderwijs)behoeften, is een groepsdoorbroken aanbod een logische stap. Een bekend voorbeeld van zo’n aanpak is de ‘verrijkingsgroep‘ (ook wel plusklas genoemd). Waar kinderen uit verschillende groepen samenkomen en onder begeleiding werken aan uitdagende opdrachten. Bij Het ABC…

Bovenschools

Day a Week School biedt cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen een dag per week passend en uitdagend onderwijs. Zij leren hier samen met ontwikkelingsgelijken aan hun analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden.

Professionalisering

Trainingen ter professionalisering van jouw schoolteam op het gebied van begaafdheid.

Schoolbeleid m.b.t. begaafdheid

Ondersteuning in de opzet van beleid en netwerk rondom begaafdheid  Werk je als school(bestuur) op meerdere fronten aan het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Of wil je aan de slag met een eenduidige aanpak en werkwijze van het werken met cognitief talentvolle leerlingen binnen…

Praktijkervaring

Lotte Berkhout, intern begeleider van Jenaplanschool Witte Vrouwen in Utrecht: 
“Onze leerlingen zie ik op Different Day ‘aan’ gaan. Ze hebben een meer onderzoekende houding en vertellen nu over wat ze leren op school” 
 
Arry Bos, PCBO Amersfoort, begaafdheidsspecialist:
“Leerlingen stralen en genieten op Different Day. Er is acceptatie van elkaar. Ik zie daardoor bijvoorbeeld een leerling die meer zichzelf kan zijn”. 

Voor ouders

Heb je het vermoeden dat jouw kind meer aankan dan de reguliere lesstof die het in de klas krijgt aangeboden, maar wil je hier uitsluitsel over krijgen? Wil je meer weten over wat de mogelijkheden zijn om jouw kind meer uit te dagen op cognitief niveau? Zit jouw kind de laatste tijd niet zo goed in zijn vel en denk je dat dit te maken zou kunnen hebben met begaafdheid?

Onderzoek en advies
Het ABC biedt de mogelijkheid tot een specialistisch begaafdheidsonderzoek. Hiernaast geven wij ook consulten aan ouders, waarbij een begaafdheidspecialist al je vragen kan beantwoorden. We zijn extra gespecialiseerd op het gebied van dubbel bijzondere kinderen, jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en onderpresteerders.

Gerelateerd nieuws

Hoe kan ik je helpen?

Neem gerust contact met ons op