Begaafdheid

Begaafdheid & Talentontwikkeling

Begaafdheid is een gecompliceerd begrip en er is geen consensus over de definitie. Eén ding staat wel vast: in het onderwijs hebben we te maken met cognitief talentvolle leerlingen en begaafdheid. Leerlingen die de potentie hebben om op een complex niveau te denken en op hoog niveau te presteren op school.

Begaafd onderwijs

We willen dat ook deze leerlingen plezier ervaren in leren, zich fijn voelen op school en hun talenten ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen ondersteunen we leerlingen, leerkrachten/docenten, intern begeleiders, begaafdheidsspecialisten, schoolteams, besturen en samenwerkingsverbanden.

Werk je in het onderwijs en heb je vragen over begaafdheid en talentontwikkeling? Grote kans dat wij je kunnen helpen. We hebben hierbij ook oog voor onderpresteren, dubbel bijzondere leerlingen (bijvoorbeeld kenmerken van begaafdheid en ASS of ADHD), meertalige en kansarme leerlingen.

Piramide Passend Onderwijs Begaafdheid

Onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen is onderdeel van het basisaanbod van de school. Scholen kiezen zelf welk aanbod zij aanbieden. Zoals een compacte route, een verrijkingsgroep (plusklas) of peergroup. Vanuit onze visie dienen deze onderwijsaanpassingen trapsgewijs, volgens onderstaande piramide, plaats te vinden binnen het schoolsysteem.

  1. Binnen de eigen groep
  2. Groepsdoorbroken
  3. Bovenschools
  4. Voltijd HB onderwijs
Lees meer over trapsgewijs begaafd onderwijs

Ons aanbod op het gebied van Begaafdheid

In de eigen groep

Diverse onderwijsaanpassingen die toegevoegd worden in de eigen, reguliere groep of klas.

Groepsdoorbroken

Uitdagend onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle leerlingen van meerdere klassen binnen één school.

Bovenschools

Passend en uitdagend onderwijs voor cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen.

Professionalisering

Trainingen ter professionalisering van jouw schoolteam op het gebied van begaafdheid.

Heb je een vraag over begaafdheid of cognitief talent?

Neem gerust contact met ons op

Gerelateerd nieuws