In de eigen groep

In de eigen groep

De onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen dienen altijd te beginnen in de eigen, reguliere groep. Deze bestaan uit het differentiëren van het reguliere lesaanbod op meerdere niveaus. Hiernaast dien je herhaling te verminderen door delen van de lesstof te schrappen (compacten) en is het belangrijk om aanvullend verrijkingsmateriaal in te zetten tijdens de vrijgekomen tijd. Hierbij dient specifieke aandacht voor (leer)doelen en vaardigheden ook een plekje te krijgen.

Begaafde kinderen hebben evengoed  behoefte aan begeleiding en worden door het uitdagende lesmateriaal en de benodigde begeleiding gestimuleerd om aan deze vaardigheden te werken en zo tot verdere ontwikkeling te komen.

Consult begaafdheid

Heb je het vermoeden dat er een begaafde leerling in je groep zit? En heb je vragen over het aanbod of de aanpak en juiste begeleiding?

In consultgesprekken met een specialist begaafdheid wordt nader ingegaan op deze vragen. Niet altijd is er direct een begaafdheidonderzoek nodig. Ook is het mogelijk om in een consult met een van onze specialisten de situatie van het kind in kaart te brengen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

We stemmen de werkwijze altijd af op de vraag die er ligt. Een of meerdere gesprekken zijn mogelijk, zowel op school als bij Het ABC. Desgewenst samen met de ouders. Bij Het ABC kun je ook terecht voor inzage in verrijkingsmaterialen, literatuur en extra leerstof.

Begeleiding bij het lesgeven

Heb je voldoende verrijkingsmateriaal tot je beschikking, maar weet je niet goed hoe of wanneer je deze het beste in kunt zetten? Wil je weten of je jouw begaafde leerling(en) wel voldoende uitdaging biedt of twijfel je over de feedback die je geeft?

Misschien heb je dan baat bij onze lesobservaties. Hierin kijken wij kritisch en opbouwend mee naar het lesgeven en de interactie tussen jou als leerkracht en de begaafde leerling(en) in de groep. Ook co-teaching behoort tot de mogelijkheden, waarbij je samen met ons aan de slag gaat en kunt leren van het rolmodel dat naast je staat. In de nagesprekken worden velerlei concrete tips en adviezen gegeven om de kwaliteit van het lesgeven aan deze specifieke doelgroep te versterken.

Ook hier stemmen wij onze activiteiten af op de behoefte van de school en de leerkracht(en). Op maat wordt een passend aanbod gedaan, dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden binnen de school en de betreffende groep(en).

Meer weten over begaafdheid in jouw groep?

Neem contact op met onze adviseurs