Groepsdoorbroken

Als de aanpassingen in de eigen groep of klas onvoldoende tegemoet komen aan de (onderwijs)behoeften, is een groepsdoorbroken HB-aanbod een logische stap.

Een bekend PO-voorbeeld van zo’n aanpak is de ‘verrijkingsgroep‘ (ook wel plusklas genoemd). In het VO spreekt men van een peergroup. Waar kinderen uit verschillende klassen samenkomen en onder begeleiding werken aan uitdagende opdrachten. Bij Het ABC ondersteunen we scholen bij het opzetten of verder ontwikkelen van een verrijkings- of peergroep.

Daarnaast hebben we ons eigen groepsdoorbroken onderwijsprogramma genaamd ‘Different Day‘. Dit programma wordt op steeds meer scholen geïmplementeerd en biedt passend onderwijs binnen de school, één dagdeel per week.

Different Day

Different Day (DD) is een onderwijsprogramma voor cognitief talentvolle leerlingen. Leerlingen uit de onder- of bovenbouw van één school komen een dagdeel per week samen en krijgen een cognitief uitdagend onderwijsaanbod.

Lees meer

De verrijkingsgroep in het PO

Een verrijkingsgroep biedt een oplossing wanneer cognitief talentvolle kinderen behoefte hebben aan:

  • Uitdagende cognitieve opdrachten die hun kennis vergroten of verbreden.
  • Meer interactie met peers die zich op een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau bevinden.
  • Gespecialiseerde begeleiding om vaardigheden te oefenen.

Heeft jouw school een plus- of verrijkingsklas of wil je een verrijkingsgroep gaan opzetten?

Lees meer

Naast compacten, verrijken en versnellen is er nog een andere mogelijkheid om te voorzien in de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen: peergroup onderwijs.

Heeft jouw VO-school meer- en hoogbegaafde leerlingen? En zoek je naar goede onderwijsondersteuning en een groepsdoorbroken HB-aanbod voor hen?

Lees meer

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs