De verrijkingsgroep

Het opzetten of verbeteren van een plusklas

Heeft jouw school een verrijkingsgroep (of plusklas) of wil je deze gaan opzetten? Wil je advies over de doelen die je in een verrijkingsgroep kunt nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn? Of wil je ondersteuning bij de organisatie van praktische zaken die komen kijken bij het opzetten van een verrijkingsgroep?

Met ondersteuning vanuit het ABC leer je hoe je een gedegen en verantwoordelijke verrijkingsgroep binnen de school opzet of hoe je een bestaande verrijkingsgroep verbetert.

Essentie

Basis

Tijdens deze begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

 • Doelen en vaardigheden van de verrijkingsgroep
 • Cruciale leerkrachtvaardigheden in een verrijkingsgroep
 • (Verrijkende) materialen voor in de verrijkingsgroep
 • Structuur, opbouw en geschikte werkvormen voor in de verrijkingsgroep
 • Selectiemethodieken voor de verrijkingsgroep
 • Organisatorische en praktische zaken bij de opzet van een verrijkingsgroep

Verdieping

Werken met persoonlijke doelen.
Met behulp van persoonlijke doelen kun je als leerkracht gericht werken aan het uitdagen van leerlingen en ze ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De vaardigheid om te reflecteren staat hierbij centraal, omdat die op de lange termijn belangrijk is bij het ontwikkelen van een zelfsturende, autonome houding.

Werkwijze

De ondersteuning is op maat. Samen bepalen we hoe we de ondersteuning concreet gaan invullen en hoeveel begeleidingsuren daar voor nodig zijn.

Resultaat basis

 • Je weet welke doelen je nastreeft met je verrijkingsgroep
 • Je kunt geschikte (verrijkings-)materialen inzetten in de verrijkingsgroep
 • Je bent je bewust van belangrijke leerkrachtvaardigheden voor in de verrijkingsgroep

 • Je kunt op een verantwoorde manier de juiste kinderen selecteren voor de verrijkingsgroep
 • Je weet welke werkvormen en structuur je in de verrijkingsgroep kunt gebruiken en hoe dit bijdraagt aan een brede ontwikkeling van de leerlingen.

Resultaat verdieping

 • Je kent verschillende overzichten van groeidoelen (bijvoorbeeld de DWS groeigebieden)
 • Je weet hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het kiezen van, en reflecteren op, een persoonlijk doel
 • Je weet hoe je het leerproces samen met leerlingen zichtbaar kunt maken

 • Je weet hoe je ouders en andere leerkrachten kunt betrekken bij het persoonlijke doel van de leerling
 • Je kunt zelf materialen en middelen vormgeven die passen bij jou en de context waarbinnen je werkt

Meer weten over de verrijkingsgroep?

Neem contact op met onze adviseurs