Different Day

Cognitief uitdagend onderwijs

Different Day (DD) is een onderwijsprogramma voor cognitief talentvolle leerlingen dat wij hebben gebaseerd op de uitgangspunten van Day a Week School (DWS). 

In een DD-groep komen leerlingen uit de onder- óf bovenbouw van één school een dagdeel per week samen en krijgen zij een cognitief uitdagend onderwijsaanbod.

Stimuleren van analyserend en creatief denken

Voor meer uitdaging naast regulier onderwijs

Different Day is op een groeiend aantal scholen in Nederland te vinden. Het biedt een uitkomst voor kinderen die in hun reguliere groep onvoldoende kunnen worden uitgedaagd en/of onvoldoende ontwikkelingsgelijken om zich heen hebben, waarmee zij zich kunnen identificeren.

Werkwijze

Wij ondersteunen de school bij de opzet en implementatie van de DD-groep. De leerkracht wordt door ons opgeleid en ingewerkt. Daarnaast voeren wij samen met school de identificatie en selectie van de leerlingen uit en wordt er een plan gemaakt voor de dagprogramma’s.

De DD-leerkracht vormt een onderdeel van een groter netwerk met alle DD- én DWS-leerkrachten in Nederland. Ook online zet dit netwerk zich voort en wordt er gebruik gemaakt van een database met lesactiviteiten.

Informatieflyer Different Day

“Onze leerlingen zie ik op Different Day ‘aan’ gaan. Ze hebben een meer onderzoekende houding en vertellen nu over wat ze leren op school”. (Lotte Berkhout, intern begeleider van Jenaplanschool Witte Vrouwen in Utrecht)

“Leerlingen stralen en genieten op Different Day. Er is acceptatie van elkaar. Ik zie daardoor bijvoorbeeld een leerling die meer zichzelf kan zijn”. (Arry Bos, PCBO Amersfoort, begaafdheidsspecialist)

Meer weten over Different Day?

Neem contact op met onze adviseurs

Bekijk ook

Begaafdheid

Haalt een leerling niet de cijfers die je verwacht? Lijkt het dat een leerling niet alles eruit haalt wat erin zit?

Bovenschools

Day a Week School biedt cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen een dag per week passend en uitdagend onderwijs. Zij leren hier samen met ontwikkelingsgelijken aan hun analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden.

Groepsdoorbroken

Als de aanpassingen in de eigen groep onvoldoende tegemoet komen aan de (onderwijs)behoeften, is een groepsdoorbroken aanbod een logische stap. Een bekend voorbeeld van zo’n aanpak is de ‘verrijkingsgroep‘ (ook wel plusklas genoemd). Waar kinderen uit verschillende groepen samenkomen en onder begeleiding werken aan uitdagende opdrachten. Bij Het ABC…

In de eigen groep

Diverse onderwijsaanpassingen die toegevoegd worden in de eigen, reguliere groep.