Trainingen begaafdheid

Je kunt met al je vragen rondom begaafdheid en talentontwikkeling bij ons terecht. Ben je op zoek naar professionalisering op het gebied van begaafdheid voor jouw schoolteam? Het ABC biedt trainingen op maat aan:

  • Basistraining begaafdheid
  • Verdiepingstraining begaafdheid
  • Training ‘Kiene Kleuters’
  • Opleiding RITHA (ECHA gekwalificeerd)
  • Leren Leren in de klas

Basistraining begaafdheid

Wil je als leraar, intern begeleider (PO) of als docent (VO) beter in staat zijn om je begaafde leerlingen op school (stimulerend) te kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Of ben je juist op zoek naar manieren om beter tegemoet te kunnen komen aan hun onderwijsbehoeften en welke vormen van onderwijsaanpassingen daarbij horen?

Denk hierbij aan het compacten of versnellen van de lesstof. Ook verrijken met behulp van het hogere orde denken en bijpassende werkvormen en instrumenten, zoals het Venndiagram, Denksleutels, Denkhoeden of het TASC-model, sluiten hier goed op aan. Onze basistrainingen helpen je bij het verwerven van relevante kennis en vaardigheden.

Verdiepingstraining begaafdheid

Of ben je op zoek naar meer verdieping? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? Wil je handvatten krijgen om de kinderen een groeimindset aan te leren?

Andere verdiepingsonderwerpen zijn: leren leren, het versterken van motivatie, werken met persoonlijke leerdoelen, signaleren van verborgen groepen, stimuleren van creatieve denkvaardigheden en werken aan metacognitie en zelfregulering. Hierin kunnen onze verdiepingstrainingen je de nodige kennis bieden en ondersteunen in het aanleren van de benodigde  vaardigheden.

Training Kiene Kleuters

Wil je kennis over en handvatten voor het signaleren, de begeleiding en verrijking van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Wil je weten wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je hen meer kunt uitdagen met behulp van het reguliere materiaal binnen je klaslokaal?

Leer in deze trainingen welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong meer uit te dagen en daarmee beter aan te sluiten bij hun ondersteuningsbehoeften.

Opleiding RITHA
(ECHA gekwalificeerd)

Zijn er veel hoogbegaafde leerlingen op jouw school en wil je hen blijven uitdagen? Een expert op het gebied van hoogbegaafdheid biedt dan uitkomst.

De RITHA Practitioner opleiding bieden wij samen met mede-opleiders Radboud Universiteit en De CED-Groep aan. Na het volgen van deze opleiding heb je alles in huis om leerlingen met deze specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te begeleiden.

Leren Leren in de klas

Leren leren is een populair onderwerp, maar wat bedoelen we hiermee? En hoe ziet dat eruit in de klas? In deze training krijg je tips en tools om in je klas aan de slag te gaan met leren leren, met behulp van de leerkuil.

Daag je leerlingen uit, leer samen leren

In het onderwijs van tegenwoordig zien we graag veel zelfsturing en metacognitieve vaardigheden: kinderen die van een afstandje naar hun denk- en werkproces kunnen kijken, reflecteren en hun strategieën kunnen aanpassen. Dat gaat niet altijd zo soepel als je zou willen, zeker als de opdrachten uitdagender worden. In het artikel ‘Leren Leren in jouw klas’ laat Heidi zien hoe je de leerkuil kunt inzetten in je klas.

Wil je de nieuwe mandarijn-leerkuil als printbaar bestand? Stuur dan een mailtje naar hdevries@hetabc.nl

Meer weten over trainingen begaafdheid?

Neem contact op met onze adviseurs