Specialistisch onderzoek

Begaafdheid: leerlingen en kinderen

Aan de hand van observaties en schoolresultaten weten leerkrachten vaak welke leerlingen meer uitdaging kunnen gebruiken. Soms is het echter niet duidelijk wat een leerling kan en nodig heeft, of welke begeleiding werkt. In dat geval helpen we graag.

Onderzoek en advies

Dat kan door middel van consultatieve gesprekken.  Soms is het wenselijk en nodig om diagnostisch onderzoek in te zetten. Onderzoek is dan gericht op:

  • Het functioneren van het kind (intelligentie, creatief denken, taakbetrokkenheid, schoolbeleving, overtuigingen m.b.t. leren)
  • De interactie met de omgeving
  • De onderwijsbehoeften van de leerling
  • Mogelijkheden tot verandering binnen de schoolse context

We doen dit met behulp van gesprekken, observaties, IQ-tests en aanvullende middelen. Ook vragen over specifieke leer- of ontwikkelproblemen kunnen worden meegenomen in het diagnostisch onderzoek. We benutten hierbij actuele kennis over hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. De bedoeling is om samen te komen tot overzicht, inzicht en uitzicht voor de leerling.

Begeleiding zelfregulerend leren

Soms is er behoefte aan individuele begeleiding om het zelfregulerend leren van een cognitief talentvol kind te versterken. Samen met het kind, de ouders en school wordt gekeken aan welke doelen er kan worden gewerkt. Bijvoorbeeld op het gebied van executieve vaardigheden en een groeigerichte mindset. De begeleiding is op maat binnen de school.

Meer weten over begaafdheid onderzoek?

Neem contact op met onze adviseurs