Wat maakt een verrijkingsgroep waardevol?

Groeidoelen

De behoefte van cognitief talentvolle leerlingen ligt niet zozeer bij het uitbreiden van kennis, maar bij het verder ontwikkelen van denk- en leervaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om analytisch denken, het leren omgaan met frustratie, leren doorzetten, vragen om hulp, etc. We noemen dat groeidoelen.

Het is onder andere de expliciete aandacht voor deze groeidoelen die een verrijkingsprogramma waardevol maken voor cognitief talentvolle leerlingen en dus voor de school.

Verrijkingsgroep voor de middenbouw

Het concept Different Day voor verrijkingsgroepen is nu naast de bovenbouw ook beschikbaar voor de middenbouw. Voor groep 3, 4 en 5 hebben we de groeidoelen verdeeld over vier groeigebieden: Ik denk, Ik zie mezelf, Ik leer en Ik werk samen.

Ieder groeigebied heeft een eigen dier als symbool. Tijdens de groeilessen maken kinderen hiermee kennis en dat helpt om er later weer samen over te praten. Als we bijvoorbeeld een pittige puzzel willen oplossen en we lopen vast, vragen we ons af: Wat zou de hond doen?

Talentontwikkeling op school

Met behulp van deze groeidoelen stellen we het leerproces centraal en kunnen we hierover praten met de kinderen. Ook maken deze groeidoelen het mogelijk om een brug te slaan tussen het verrijkingsaanbod en de reguliere klas. De reguliere leraren kunnen makkelijker leerlingen begeleiden bij verrijkend werk in de klas wanneer zij gebruik maken van de gemeenschappelijke taal van de groeidoelen.

Meer weten over groepsdoorbroken werken?

Wil jij ook werken aan talentontwikkeling voor kinderen uit de midden- of bovenbouw van jouw school? Lees hier meer over een groepsdoorbroken aanpak. Over andere vormen van trapsgewijs HB-onderwijs. Of neem contact op met Maaike (mgoddijn@hetabc.nl of 06-82342169) voor meer informatie.