De Gelukkige Klas

Wil je de groepsdynamiek en de sfeer in je groep verbeteren? Hoe zorg je dat kinderen meer betrokken zijn en positief met elkaar omgaan? Met deze aanpak keert de veiligheid en de rust in de groep terug en kom jij weer toe aan onderwijzen.

Wil je als leerkracht op korte termijn de groepsdynamiek en de sfeer in je groep verbeteren? Heb je er genoeg van om tijdens de les en in vrije situaties steeds maar “brandjes” en conflicten tussen leerlingen op te moeten lossen? Wil je bereiken dat kinderen meer betrokken zijn bij elkaar en positief met elkaar en de leerkracht omgaan? Wil je dat de veiligheid en de rust in de groep terugkeren zodat jij weer toekomt aan onderwijzen en kinderen kunnen floreren? Het ABC helpt je om uit een negatieve spiraal te komen.

Aanpak

  • Quickscan: we starten met een oriënterend gesprek met de betreffende leerkracht(en), interne begeleider of zorgcoördinator. Daarmee krijgen we een goed beeld van de vragen die er zijn en van zowel de bestaande als de gewenste situatie. We denken ter plekke mee en coachen leerkrachten in het versterken van de preventieve aanpak.
  • We doen een observatie in de groep met als focus: hoe is de groepsdynamiek en hoe verlopen de interacties tussen leerkracht en leerlingen enerzijds en interacties tussen leerlingen onderling anderzijds? Dit kan worden aangevuld met het invullen en analyseren van een sociogram;
  • We stellen samen met school een plan van aanpak, c.q. een groepsinterventie op maat op. Hierbij worden deskundigheid en kennis van effectieve interventiemethoden gecombineerd en wordt aangesloten op het beleid en de mogelijkheden van school;
  • De aanpak is praktisch en wordt direct uitgevoerd;
  • Door middel van coaching on the job en begeleidingsgesprekken ondersteunen wij u bij de leerkrachtvaardigheden die hierbij van belang zijn;
  • Vaak is het nodig om ouders bij de aanpak te betrekken;
  • Als aanvulling op een groepsinterventie kan een psycholoog of orthopedagoog van Het ABC een aantal ondersteunende gesprekken hebben met individuele kinderen of een klein groepje kinderen.

Wij bieden deze aanpak op groeps-, bouw- en schoolniveau aan. Heb je interesse in de workshop De Gelukkige Klas of een traject op maat? Neem contact op met Rachelle Solomons

Meer weten over De Gelukkige Groep?

Neem contact op met Rachelle

Als startende leerkracht heb ik veel gehad aan het coachingstraject ‘weer een gelukkige klas’. Ik vond het fijn dat er iemand met mij meekeek in de groep, zo hebben we heel gericht kunnen werken aan het verbeteren van de groepscohesie. De tips neem ik mee en kan ik inzetten bij alle groepen die ik hopelijk nog mag krijgen.”

Rosanne, groep 5. dr. Rijk Kramerschool

Door de verschillende tools die mij door Het ABC in dit traject zijn aangereikt ben ik een sterkere leerkracht geworden! Fijn als collega’s nu bij mij komen kijken hoe ik het doe. Ik ben trots op mijn inzet en de groepsdynamiek die nu staat”

Germaine Klaasman, Basisschool De Rivieren

Dankzij Het ABC is de sfeer in de groep dubbel verbeterd.

Juf Gamze, Basisschool De Blauwe Lijn”