(Trauma)sensitief lesgeven

Voor getraumatiseerde leerlingen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun leer- en/of gedragsproblemen (voortkomend uit trauma) vastlopen en in een negatieve spiraal belanden. Een leerkracht kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind.

Deze manier van lesgeven en kijken naar kinderen is niet alleen fijn voor getraumatiseerde kinderen, maar ook voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels, onrustig zijn, kinderen die moeite hebben met veranderingen en/of problemen hebben met executieve functies zoals bijvoorbeeld emotieregulatie.

Neem bij interesse contact op, of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan contact op.

Een leraar kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind. Wij bieden een basis én gevorderde training
over traumasensitief lesgeven.

 • Traumasensitief lesgeven
  • Basistraining
   herkennen en signaleren van trauma in de klas

   Deze basistraining is gericht op deelnemers die nog weinig kennis hebben over trauma of nog niet lang werken met getraumatiseerde leerlingen.

   Na deze workshop zal de deelnemer antwoorden hebben op de volgende vragen:

   • Over welke kinderen/ jongeren hebben we het vandaag?
   • Wat is trauma?
   • Waarom is het belangrijk om kennis te hebben over trauma?
   • Waarom ontwikkelt niet elke leerling die traumatiserende gebeurtenissen meemaakt, klachten?
   • Hebben alle leerlingen die traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt hebben, therapie nodig?
   • Welke effecten heeft trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen/ jongeren?
   • Welke invloed heeft trauma op de ontwikkeling van de hersenen?
   • Wat kan mijn rol als leerkracht/ docent zijn in het leven van getraumatiseerde jongeren?
  • Vervolgtraining/Gevorderde training
   De invloed van trauma op het kind/de jongere in de klas en praktische tips voor in de klas of op school.

   Dit gedeelte van de training gaat onder andere over stressvermindering en het vergroten van veerkracht i.p.v. gedragsbeheersing in je klaslokaal. Om deel te kunnen nemen aan dit gedeelte van de training wordt verondersteld dat je de basistraining al gevolgd hebt, of minimaal beschikt over basiskennis over trauma.

   Na deze training zal de deelnemer antwoorden hebben op de volgende vragen:

   • Welke factoren (persoonskenmerken/ traumasymptomen) zijn van directe invloed op het gedrag van de leerling?
   • Hoe doorbreek ik als leerkracht een eventuele negatieve spiraal?
   • Hoe kan ik (als docent) het gevoel van veiligheid in de klas vergroten?
   • Hoe werk ik aan het vergroten van de veerkracht van een kind
   • Hoe werk ik aan zelfregulatie bij getraumatiseerde kinderen
   • Wat doet dit met mij als leerkracht en hoe zorg ik goed voor mijzelf?

   Naast theoretische kennis zal ruim voldoende gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en de vertaling naar de eigen onderwijspraktijk te maken.

  • Voor wie?

   Voor onderwijsprofessionals en andere betrokkenen die te maken hebben met (tweedejaars) nieuwkomers/vluchtelingenkinderen. Daarnaast interessant voor leerkrachten van reguliere groepen, onderwijsprofessionals in het algemeen (IB’er, directeur, schoolmaatschappelijk werker) en betrokken zorgverleners.

   Let op: je kunt je alleen aanmelden als groep, dus vanuit een schoolbestuur of met schoolteam, niet als individu.

   Deze training kan als maatwerk worden gegeven, bij Het ABC of op locatie. Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Maaike Goddijn.

  • Kosten

   De kosten voor deze training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie.

   Ook kan de training wat betreft tijd op maat worden aangepast. Variërend van een workshop van twee en een half uur tot een meerdaagse training.

Interesse (Trauma)sensitief Lesgeven

 • Contact gegevens

Meer weten over traumasensitief lesgeven?

Neem contact op met Fleur of Maaike