De vreedzame school

Democratisch burgerschap

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

Doelgroep

De Vreedzame School richt zich primair op leerlingen en (als intermediair) de ouders en leraren in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (4 tot en met 12 jaar). In Nederland zijn meer dan 1000 basisscholen ‘vreedzaam’ en dit aantal groeit jaarlijks. Er zijn speciale programma’s voor voorscholen, peuterspeelzalen, SO (lessenserie Beste Vrienden & Beste Burgers) en het VO (Democratie kun je leren!). 

Onderdelen

 • Tweejarig invoeringstraject
  Begeleidingstraject op maat, met het hele team, voor de implementatie van de basis van Vreedzaam op school.
  Jaar 1: Invoeren van de lessenserie en toepassen ervan in relevante situaties, o.a. middels teamtrainingen. Kinderen leren aan de hand van de thema’s in zes lesblokken.
  Jaar 2: Vormgeven van leerlingmediatie, stuurgroep overleggen en teamtrainingen over thema’s als sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering.
  Na het tweejarige implementatietraject is een verdiepingstraject mogelijk.
 • Training Vreedzaam voor nieuwe leerkrachten & ondersteunend personeel
  In twee sessies komen de basisprincipes aan bod.
 • Eenmalige Opfrisbijeenkomst of Startbijeenkomst Vreedzaam
  Aan het begin van een nieuw schooljaar.
 • Training van leerling mediatoren & intervisie
  Voor leerling mediatoren en hun coaches op school.
 • Stuurgroep overleg & teambijeenkomst
  T.b.v. verdieping en borging van een specifiek onderwerp. Denk aan: voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag & Sociaal Veiligheidsplan, Leerling participatie & groepsvergaderingen, Ouderbetrokkenheid, betrekken van medewerkers VVE, TSO, BSO.
 • Ouderavonden Vreedzame School
  Algemene voorlichting en specifiek over bv. (leerling) mediatie, voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag, Sociaal Veiligheidsplan en (cyber)pesten.
 • Workshopreeks Vreedzame School voor ouders
 • Een Gelukkige Klas/School traject

Het traject is school specifiek en op maat. Kosten op aanvraag.
Het ABC beschikt over gelicenseerde Vreedzame School trainers.
De Vreedzame School is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut voor effectieve jeugdinterventies.

Meer weten over De Vreedzame school?

Neem contact op met Fleur of Marijke