Handelingsgerichte diagnostiek

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep? Dan kan handelingsgerichte diagnostiek en leraarbegeleiding worden ingezet.

Onze adviseurs kijken samen met de leraar, de ouders en de interne begeleider wat een leerling nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling en plezierige schooltijd te komen.

Formulieren

Aanmeldformulier leerlingbegeleiding (PO/HGD of PDO)
– voor scholen en ouders

Werkwijze

Samen kijken we wat nodig en mogelijk is om de vragen die de leraar en ouders hebben te beantwoorden.

Het kan gaan om:

 • Consultatiegesprekken met de leerkracht
 • Verzorgen van intervisiebijeenkomsten
 • Gesprekken met de leerling
 • Observatie in de klas
 • Pedagogisch-didactisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek gericht op de leermogelijkheden of het gedrag van de leerling

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. We brengen samen de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. We kijken naar kwaliteiten om deze te versterken en werken tegelijkertijd aan het beperken van de belemmeringen (dan wel de impact ervan te verkleinen).

Begeleiding van de leraar kan gaan over het vergroten van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak en het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leraar rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Resultaten

 • Meer inzicht in de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerling
 • Beter zicht op beschermende en belemmerende factoren van de leerling
 • Ondersteuningsbehoeften van de leraar inzichtelijk
 • Goede afstemming over de onderwijsbehoeften van de leerling en mogelijkheden van de leraar
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie
 • Leerling kan zich (weer) optimaal ontwikkelen
 • Leraar krijgt vertrouwen in eigen aanpak en kracht en staat (weer) met plezier voor de groep

Meer weten over handelingsgerichte diagnostiek?

Neem contact op met onze adviseurs