Taalbegeleiding – individueel en in groepsverband

Naast professionalisering van de leraar bieden we ook leerlingbegeleiding aan op het gebied van taal.

We maken onderscheid tussen individuele taalbegeleiding en taalbegeleiding in groepsverband.

Individuele begeleiding

Ook wanneer er geen diagnose gesteld wordt bij een leerling, maar wanneer er wel extra ondersteuning nodig is, kan het ABC helpen. Wij bieden individuele taalbegeleiding op maat, voor verschillende taalgebieden.

Lees wat Het ABC nog meer biedt op het gebied van leerlingbegeleiding. Voor het aanvragen van leerlingbegeleiding vragen we je dit formulier in te vullen.

In groepsverband

Wij bieden ook taalbegeleiding in de vorm van verlengde leertijd voor leerlingen die moeite hebben met onder andere begrijpend of technisch lezen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers, meertalige leerlingen of leerlingen uit een taalarme omgeving.

Meer weten over taalbegeleiding?

Neem contact op met onze adviseurs