(Begrijpend) Lezen

Wil je aan de slag met het leesplezier op jouw school? Ben je geïnteresseerd in een tekstgerichte aanpak van thematische teksten en/of met Close Reading? Of wil je de technisch leesinstructies van jouw team optimaliseren? Wij staan je graag bij met praktische tips en advies.

Close reading

Wil je begrijpend leesonderwijs koppelen aan thematisch onderwijs? En wil je met jouw leerlingen toewerken naar verdiepend tekstbegrip? Kies dan voor de methodiek van Close Reading.

Bij Close Reading laat je in een aantal sessies jouw leerlingen een rijke thematekst meerdere keren lezen. Waarbij je hen steeds tekstgerichte en andere opdrachten geeft. Door Close Reading leren leerlingen op een actieve manier de tekst goed begrijpen.

Inspiratie voor rijke themateksten vind je op rijketeksten en in kinderliteratuur. Wil je met jouw schoolteam kennismaken met Close Reading, of Close Reading implementeren? Neem dan contact op met Het ABC. Of lees ons blog met tips en uitleg voor drie sessies close reading.

Meer weten over (begrijpend) lezen?

Neem contact op met onze adviseurs