Blog: Tips en uitleg voor 3 sessies Close reading

In dit document geven we je tips en uitleg voor 3 sessies Close reading, behorend bij het boek dat in april 2023 de Woutertje Pieterseprijs won: ‘Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda’ van Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen.

Geschikt voor groep 5-8.
Thema: vrijheid van meningsuiting, dieren. De tekstgerichte opdrachten aan de kinderen staan schuin gedrukt.


Blog geschreven door: Lidewij Vernooy

Close reading – sessie 1

– Lees het verhaal voor

– Deel de gekopieerde teksten uit

– Welke dieren komen er nog meer aan het woord, behalve vos? Schrijf ze op je wisbordje. Klassikale check.

– Neem 3 kleuren markeerstiften/ potloden. Markeer in de tekst wat de ganzen, de woelmuis en de kerkuil zeggen. Model op het bord 1 zin, en doe daarna 1 zin samen met de kinderen. Daarna kunnen ze aan de slag. Klaar? Check je antwoord met je schoudermaatje.
Daarna klassikale check met de tekst op het bord. Hoe wist je dat de woelmuis iets ging zeggen? En hoe was dat bij de kerkuil? Streep mee op het bord.

Close reading – sessie 2

– Lees de tekst nogmaals voor, de kinderen lezen met hun ogen mee in de tekst.

– Welke weetjes over ganzen worden er genoemd in de tekst? Streep ze aan in de tekst. Model 1 of 2 weetjes, en zoek dan 1 of 2 weetjes samen met de kinderen. Daarna kunnen ze zelf aan de slag.

Klaar? Vergelijk je antwoorden met je schoudermaatje. Maak een lijst van weetjes die jullie allebei hebben gevonden. Klassikale nabespreking: Zijn dit allemaal echte weetjes? Vind je deze weetjes ook allemaal terug in een informatieboekje over ganzen? Zo nee, welke weetjes niet? (bv. de lekkerste plek van de gans). Gesprek over feiten en meningen.

– Verdeel in je groepje alle weetjes in 2 kolommen: feiten en meningen. Klassikale nabespreking.

Close reading – sessie 3

– Verdeel de kinderen in groepjes van 4. Laat de tekst in deze groepjes lezen: 1 kind is de vos, 1 de gans, 1 de woelmuis en 1 de kerkuil.

– Gans zegt: ‘Ik geef je alvast een onvoldoende voor je spreekbeurt’ Wat vinden jullie? Overleg in je groepje welk cijfer jij vos zou geven en waarom. Zet een cijfer van 1-10 op je wisbordje. Klassikale bespreking. Wie geeft waarom een (on)voldoende?

– Vergelijking met een andere tekst, bv. uit het boek ‘Piraten, dieren, bejaarden; wat stem jij?’ van Sharon Gesthuizen. Mag je altijd zeggen wat je vindt? Wanneer wel/ niet? Moet je rekening houden met je publiek? Hoe is dat bij de spreekbeurt van vos? En hoe is dat in de politiek? Overleg in groepjes en klassikale bespreking.

– Schrijfopdracht: Maak een spreekbeurt van de ganzen over vos.

Klik hier om deze drie sessies Close reading gratis te downloaden en gemakkelijk uit te printen.

Meer info: www.hetabc.nl/taal
Of neem direct contact op met:
Lidewij Vernooy
Onderwijsadviseur Het ABC
lvernooy@hetabc.nl

Meer weten over Close reading? Bekijk ook het boek Close Reading via Close reading – Uitgeverij Pica