Taaltrainingen op maat

Binnen Team Taal bieden wij trainingen op maat aan. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, stellen wij in overleg een passende training of werksessie samen. Tijdens trainingen bieden wij zowel theoretische onderbouwing als praktische handvatten. Na onze trainingen kunnen leraren direct aan de slag met praktische voorbereide lessen en leraar vaardigheden.

Bij iedere training staat diversiteit in de klas centraal en ligt onze focus op het meertalige kind. Ook zijn er mogelijkheden om de training toe te spitsen op bijvoorbeeld nieuwkomersleerlingen of leerlingen met dyslexie of TOS.

Soorten taal trainingen

Wij verzorgen trainingen op het gebied van:

  • Meertaligheid: zien is snappen, NT2-didactiek, klankonderwijs, nieuwkomers

  • Aanvankelijk en technisch lezen: klankonderwijs, didactiek, decoderen, nieuwkomers

  • Leesbegrip: begrijpend lezen/luisteren, close reading/listening, leesmotivatie

  • Woordenschat: Met woorden in de weer, NT2-didactiek

  • Gesproken taal: klankonderwijs, uitspraak, spreekvaardigheid en luisteren, communicatie, taaldenkgesprekken

  • Geschreven taal: schrijfonderwijs/stellen, creatief schrijven, zinsbouw, grammatica, spelling

  • Lees- en spellingsproblemen: dyslexie, TOS, taalachterstand

Meer weten over taal trainingen?

Neem contact op met onze adviseurs