Taal: coaching en advies

De adviseurs van team Taal begeleiden zowel schoolteams als individuele leraren. Dit kan op het gebied van een schoolbreed taalbeleid, of vakinhoudelijke vaardigheden.

Taalbeleid en methodes

Leerlingen zijn gebaat bij een goed doordacht en door het hele team gedragen taal- en/of leesbeleid.
Wil je aan de slag met het (her)schrijven van je taalbeleid of ben je op zoek naar een nieuwe aanpak voor het taalonderwijs op jouw school?

Wij bieden ondersteuning op maat om het beleid op jouw school verder vorm te geven of aan te scherpen. Ook kunnen we helpen bij het vinden van de best passende methoden voor jouw school/team en leerlingen.

Professionalisering en verdieping

Ben je op zoek naar professionalisering of verdieping op een bepaald onderwerp?

Team Taal biedt hulp bij het verbeteren van instructie- of leraar vaardigheden door middel van coaching en/of observaties. Aan de hand van theorie over effectieve instructiemodellen begeleiden wij leraren bij het verbeteren van taalonderwijs, bijvoorbeeld bij begrijpend en technisch leesonderwijs.

Ook geven wij handvatten om aan de slag te gaan met nieuwe methodes en aanpakken, zoals praktische werksessies en voorbeeldlessen over Zien is Snappen, Close reading, klankonderwijs of NT2-didactiek.

Meer weten over coaching en advies?

Neem contact op met onze adviseurs