Beloningsbeleid

Het ABC is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. Het ABC volgt de CAO AOJ.

De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van deze CAO. De beloning van de directeur valt binnen het maximum dat daaraan wordt gesteld in het kader van de Wet Normering Topinkomens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook hiervoor geldt dat de vergoeding binnen het maximum valt dat daaraan wordt gesteld in het kader van de Wet Normering Topinkomens. De beloning van de directeur en de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

Het ABC hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je over een product of activiteit van ons niet helemaal tevreden bent. Wij vinden het belangrijk als je laat weten wat er volgens jou beter of anders kan. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de kwaliteit van onze producten en diensten nog verder te verbeteren.