Blog: Een efficiënte begeleidings- en ondersteuningsstructuur voor het MBO

‘Steeds meer MBO-studenten bij ons op de opleiding  hebben moeite om de juiste houding en het gewenste gedrag te laten zien, ervaren faalangst en worstelen met wat er van hen gevraagd wordt’. De hulp van Het ABC wordt ingeroepen.

Onderwijsadviseur leiderschap en schoolontwikkeling Noortje Arts; ”Er was geen eenduidige wijze van begeleiden door studieloopbaanbegeleiders. Hierdoor vonden zij het lastig om studenten op een juiste manier te ondersteunen. Tegelijkertijd waren de zorgvragen soms zo complex dat dit veel expertise vraagt van de studieloopbaanbegeleider.”

Blog geschreven door: Noortje Arts

Studieloopbaanbegeleiding

Op verzoek van het managementteam van de MBO-opleiding heb ik eerst onderzoek gedaan. Met als doel om op een uniforme en transparante wijze de studieloopbaanbegeleiding vorm te geven.

Er is een analyse gemaakt van de huidige begeleidings- en ondersteuningsstructuur. En een advies gegeven over wat de studieloopbaanbegeleiders nodig hebben om hun rol goed op te kunnen pakken en de taken goed uit te kunnen voeren.

Visie begeleiden en ondersteunen

Vanuit dit onderzoek heb ik voor deze MBO-school een visie op begeleiden en ondersteunen gepresenteerd. Dit heeft o.a. geleid tot het aanstellen van zorgcoördinatoren.

Daarnaast wordt het takenpakket van de studieloopbaanbegeleider breed gedragen door het onderwijsteam. Inmiddels staan er binnen de opleiding heldere kaders op het gebied van begeleiden en ondersteunen.

Ik help je graag met het optuigen van een efficiënte begeleidings- en ondersteuningsstructuur in het MBO, VO of PO.

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap
Of neem direct contact op met:
Noortje Arts
Onderwijsadviseur Het ABC
narts@hetabc.nl