Blog: Het verhaal achter het signaal

Jonge kinderen hebben nog niet de vaardigheden om ons te vertellen wat ze nodig hebben. Ze laten dit zien met hun gedrag. Dat ze soms met hun gedrag iets anders lijken te zeggen dan ze eigenlijk nodig hebben blijkt uit onderstaand verhaal:

Thijs is 5 jaar en laat op school agressief gedrag zien: hij heeft veel ruzie met andere kinderen en ook ten opzichte van de leraren neemt hij een agressieve houding aan. Het voorbeeld dat één van zijn leraren geeft die 3 dagen voor de klas staat en 2 dagen IB-taken doet: Als ik hem tegenkom op een dag dat ik in school ben voor mijn IB-taken dan reageert hij altijd heel agressief naar mij. Hij roept dan in de gang; “Ik ga je dood maken”.

School vraagt extern advies. Tijdens de observaties valt echter al snel op dat zijn agressieve houding eigenlijk voortkomt uit angst. De leraren krijgen tips en adviezen om agressief gedrag om te buigen:

 1. Erken zijn angst: “Spannend hé, dat je mij vandaag op de gang tegenkomt, terwijl ik niet in de klas ben?”.
 2. Verwoord de emotie: “Je vindt het spannend mij te zien omdat je mij niet verwacht”.
 3. Biedt structuur: “Op de dagen dat ik niet in de klas ben, werk ik wel op school, dus dan kan je me in de gang tegenkomen”.
 4. Geef handelingsalternatieven: “Zullen we afspreken dat we ‘hallo’ zeggen als we elkaar tegenkomen op de gang?”

  De leraren geven aan dat het voor hen een uitdaging is om dit toe te passen, vooral omdat hij in zijn opmerking persoonlijk gericht is. Een half jaar later blijkt dat het goed met Thijs gaat. Het is de
  leraren gelukt om voorbij het gedrag van Thijs te kijken en hem te begeleiden vanuit de wetenschap dat angst het onderliggende probleem is.

  Heb je vragen over het verhaal achter het signaal van een kind bij jou in de groep of klas? Door middel van observatie, begeleiding en coaching gaan wij samen met jou op zoek naar het verhaal van het kind. Invulling van een studiedag behoort ook tot de mogelijkheden.

  Neem vrijblijvend contact op met een van onze jonge kind adviseurs via Minke Fuijkschot (mfuijkschot@hetabc.nl)