Borging basistraining VVE voor leidinggevenden en coaches

Vanuit het werkveld geven leidinggevenden en HBO-coaches VVE regelmatig aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over en verrijking op de doelstellingen en de centrale ideeën van de Basistraining VVE.
In opdracht van de gemeente Amsterdam is een inhoudelijke dagprogramma ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

Vanuit de rollen leidinggevende en HBO-coach VVE maken we verbinding met de implementatie en borging van de Basistraining VVE binnen de eigen organisatie, overeenkomstig het cyclisch model van opbrengstgericht werken.

Het eerste dagdeel is voor leidinggevenden en HBO-coaches VVE , het tweede dagdeel is alleen voor de HBO-coaches VVE en staat in het teken van verdere inhoudelijke verdieping.

Met het volgen van deze (halve) dag, kunnen leidinggevenden en HBO-coaches VVE betere afweging maken t.a.v. het beleid, de begeleiding en de borging van VVE.

 • Informatie over Borging basistraining VVE voor leidinggevenden en coaches
  • Wanneer vindt de ‘Borging basistraining VVE voor leidinggevenden en coaches’ plaats? 

   Datum is nog niet bekend, op basis van open inschrijving zal de training bij voldoende deelnemers starten.

   In de ochtend starten leidinggevenden en coaches samen, aanvang 09.30-13.00 uur in zaal Da Vinci.
   Aansluitend in de middag is de bijeenkomst voor de coach, aanvang 13.30-17.00 uur in zaal Malala.

   De training start bij minimaal 10 deelnemers en het maximaal aantal deelnemers is 16.

  • Wat zijn de kosten voor de ‘Borging basistraining VVE voor leidinggevenden en coaches’?

   Voor coaches (2 dagdelen)  € 390,=
   Voor leidinggevenden (1 dagdeel)  € 215,=

  • Wat zijn de annuleringskosten voor de ‘Borging basistraining VVE voor leidinggevenden en coaches’?

   Tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de training: administratiekosten € 75,=
   Vanaf 1 week voor aanvang training: geen restitutie meer mogelijk.

Aanmelden leidinggevenden en coaches VVE

 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs