Dyslexie Voortgezet Onderwijs (VO)

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Dit kan komen doordat de leerling het zonder extra hulp heeft weten te redden, vaak kunnen zij veel compenseren door hun intelligentie en doorzettingsvermogen.

Ook kan het zijn dat hun verbaal leervermogen groot is waardoor ze snel leren van informatie die mondeling wordt gegeven, dit kan hun zwakke technische leesvaardigheid hebben gemaskeerd. Op de middelbare school komt de dyslexie aan het licht, doordat de leerling vastloopt op het leren van de vreemde talen (grammatica en woordrijen) of bij de signaleringstoets die in de brugklas wordt afgenomen.

Wil je weten of bij jouw kind of leerling mogelijk sprake is van dyslexie en in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek en/of behandeling?

Meld je kind of leerling dan aan via onderstaande aanmeldformulieren en stuur de documenten beveiligd via de button “documenten insturen” naar ons toe.

Wij zullen vervolgens spoedig contact met je opnemen om advies te geven over het verdere traject.

Meer informatie over doorverwijzing in het voortgezet onderwijs zie ook Dyslexie Centraal

Krijg je ook zin om te lezen?

Aanmelden

Let op!

Ook onderstaande documenten zijn nodig voor het onderzoek VO

  • Overzicht leerlingvolgsysteem en relevante rapportgegevens basisschool
  • Uitslag eindtoets/ cito toets groep 8
  • Evt. resultaten van een brugklasscreening (DST, Muiswerk, Stil leestoets o.i.d.)
  • Verslagen eerdere begeleiding/ ondersteuning (bijv. handelingsplannen, niet alleen op lezen en spellen, maar ook bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, logopedie, intensieve ondersteuning van ouders etc.)
  • Recente cijferlijst en rapporten afgelopen schooljaren van de middelbare school
  • Verslag/uitdraai van (eventueel) afgenomen intelligentieonderzoek (bijv. NIO in het kader van de overstap naar middelbare school)

Wij kunnen je ook helpen

Neem gerust contact met ons op

Telefonisch: 06 – 31 63 16 04 of per mail advies@hetabc.nl

Kijk hier voor meer informatie…

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.

Aanmelden huidig

Voor aanmelding Dyslexie onderzoek en/of behandeling, vergoed of niet vergoed, klik op de afbeelding of op de tekst aanmelden